Nove podrobnosti bodoče športne dvorane v Gaberju

Občinski svet Občine Lendava je na redni seji ta teden potrdil vključitev projekta “Izgradnja telovadnice s pripadajočo opremo v Podružnični šoli Gaberje” v načrt razvojnih programov, kar pomeni, da bo občinska uprava lahko sprožila postopek izdelave vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca.
Projekt “Izgradnja telovadnice s pripadajočo opremo v Podružnični šoli Gaberje” nastaja na podlagi uspešnega črpanja sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na razpisu in pogodbe o sofinanciranj med PMSNS z Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt. Občina Lendava je v projekt vstopila kot ustanovitelj javnega zavoda DOŠ 1, v sklopu katerega deluje tudi Podružnična šola Gaberje, in bo za potrebe vzpostavitve projekta izvajala vse potrebne aktivnosti.

Tako je tudi sklenjena pogodba med občino in PMSNS, ki določa, da PMSNS za namen vzpostavitve projekta občini s transferjem zagotovi namenska sredstva v višini 961.961,30 evrov, Občina pa izvaja vse potrebne aktivnosti, da predmetni projekt zaživi. V okviru projekta in razpoložljivih sredstev se bo pripravila vsa potrebna dokumentacija za vzpostavitev telovadnice v velikosti okrog 620 m2, uredil se bo nov ogrevalni sistem vključno z zamenjavo obstoječega za potrebe ogrevanja objekta šole in vrtca, zagotovila se bo najprimernejša oprema za izvajanje športnih aktivnosti učencev in rekreativcev in okrog 20 parkirnih mest.

Projekt bo vsekakor pomembna pridobitev za izvajanje športno gibalnih aktivnosti tako podružnične šole kot vrtca, pridobitve pa bodo veseli tudi občanke in občani ter društva, saj bo objekt popoldan namenjen njim. “Ker imamo potrjeno finančno konstrukcijo bomo zelo hitro zaprosili za gradbeno dovoljenje ter hitro pa bo lahko torej objavljeno tudi javno naročilo, kamor se bodo lahko prijavili izvajalci gradbenih del. Nekako smo si zadali cilj, da bi odprtje lahko bilo z začetkom prihodnjega šolskega leta, torej septembra. Na Občini bomo naredili vse, da bo to čim prej in uspešno izpeljano,” je dejal župan Magyar. Kot je za našo spletno sran poudaril Ferenc Horváth, predsednik sveta PMSNS, “gre za idejo, ki je stara že tri leta.”

Želja financerja in investitorja je, da bi z novo gradnjo ponudili kvalitetno izvajanje šolskih in predšolskih športno gibalnih vsebin, društvom in občanom pa nudili vse pogoje za kvalitetno popoldansko preživljanje prostega časa skozi vse leto. “Gradnja telovadnice je nujno potrebna in edina izvedljiva možnost, ki omogoča spodbudno okolje za razvoj športa, občine in družbe nasploh, več namenskost nove telovadnice pa tako samo podkrepi finančno upravičenost projekta z vidika družbene sprejemljivosti, zato je ugotoviti smiselnost realizacije projekta s strani PMSNS in občine,” so zapisali.

Željo po pridobitvi predmetne telovadnice je prebrati tudi na spletni strani šole DOŠ 1 Lendava, kjer je zapisano: “Podružnična šola v Gaberju razpolaga s 5 učilnicami, vendar je brez telovadnice. Pomanjkanje ustreznega prostora za nemoten pouk športne vzgoje v Podružnici Gaberje, ki je bila jeseni 2003 s pomočjo interventnih sredstev ministrstva in angažiranosti lokalne skupnosti delno obnovljena, predstavlja pereč problem, ki ga bo potrebno s sodelovanjem ustanovitelja v najkrajšem času rešiti.”

Upravičenost umestitve telovadnice se je enkrat že “tehtala” in sicer v času presoje vloge PMSNS na razpisu, kar samo dodatno podkrepi smiselnost naložbe, za katero je PMSNS pridobila nepovratna sredstva v višini 961.961,30 evrov z DDV. Zaradi črpanja sredstev iz razpisa — pogoj, da se mora telovadnica vzpostaviti do 31.12.2021, v letu 2022 pa pridobiti uporabno dovoljenje in začeti služiti svojemu namenu, pri Občini Lendava opozarjajo, da bo potrebno s strani PMSNS, fundacijo prositi za podaljšanje roka.