Novartis v Sloveniji zaokrožil leto 2020 z nazivom “Top Employer”

Kljub zahtevnim razmeram zaradi pandemije covida-19 je Novartis v Sloveniji, kjer delujejo družbe Lek d. d., Novartis Pharma Services Inc. podružnica v Sloveniji in Sandoz d. d., z vrhunskim delom in inovativnostjo v razvoju, proizvodnji, prodaji in storitvah v letu 2020 dosegel ambiciozne cilje in pomembno prispeval k uresničitvi Novartisove strategije postati vodilna farmacevtska družba na svetu.
Novartis v Sloveniji je nadaljeval dejavnosti na področju zaposlovanja in skrbi za zaposlene

Odgovornost do zaposlenih, ki imajo nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju pravočasne in kakovostne oskrbe bolnikov z življenjsko pomembnimi zdravili, je bilo vodilo Novartisa v Sloveniji tudi pri odzivu na pandemijo. Zaposleni so se hitro prilagodili spremenjenim pogojem delovanja ter ohranili zavzetost, motiviranost in učinkovitost. Vse to in odlične kadrovske prakse ter razvojne programe za zaposlene je prepoznala tudi neodvisna ustanova Top Employers Institute in Novartisu v Sloveniji, kot prvemu farmacevtskemu podjetju v Sloveniji, podelila ugleden mednarodni certifikat »Top Employer« za najboljšega zaposlovalca. Certifikat, s katerim se na slovenski ravni ponaša le peščica slovenskih zaposlovalcev, se podeljuje na podlagi izsledkov raziskave, ki zajema šest kadrovskih področij, sestavljenih iz 20 tem, kot so strategija upravljanja človeških virov, delovno okolje, pridobivanje talentov, učenje, dobro počutje ter raznolikost in vključenost.

 • V letu 2020 so redno zaposlili 649 sodelavcev. Ob koncu leta je bilo v Novartisu v Sloveniji več kot 4890 redno zaposlenih, od tega jih ima več kot 550 magisterij ali znanstveni doktorat.
 • Izvedli so vsakoletni vrhunski znanstveni dogodek BioCamp, ki je na Mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti prejel nagrado za najboljšo kadrovsko prakso 2020 – častna omemba, in inovativno kadrovsko pobudo Novartisov karierni zajtrk.
 • Ob pojavu pandemije so za zaščito sodelavcev, ki hodijo na delo v proizvodnjo in laboratorije, prilagodili delovne procese in uvedli ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, za preostale zaposlene je bilo uvedeno delo od doma. Posebno pozornost so namenili psihofizični dobrobiti zaposlenih, pa tudi zaposlenim staršem, v obliki prilagajanja urnikov, varstva otrok in dodatnih delovnih dni plačane odsotnosti.
 • V skladu z Novartisovo strategijo na področju raznolikosti in vključenosti, ki vsem sodelavcem zagotavlja dostojanstvo in spoštovanje ter enake možnosti za uspeh, je Novartis v Sloveniji obeležil mesec ponosa z dvigom mavrične zastave na vseh svojih lokacijah in z izobraževanji za zaposlene o vsebinah LGBTI+. Raznolikost in vključenost sta dve izmed številnih vrednot in etičnih načel, ki vodijo Novartis pri vsakdanjem delu in so zapisane v Etičnem kodeksu.

Sodelavci Novartisa v Sloveniji so uspešno izpeljali zastavljene projekte na področju razvoja:

 • V Razvojnem centru Slovenija, kjer poteka polovica vseh razvojnih projektov v Sandozu, so dokončali razvoj in vložili 22 dosjejev za zdravila s terapevtskih področij uravnavanje krvnega tlaka, antikoagulacije, anemije, onkologije in diabetesa ter protivnetnih in protivirusnih zdravil, zdravil za zdravljenje pljučne fibroze in bolezni želodca. Sandoz je uspešno lansiral več izdelkov, razvitih v Razvojnem centru Slovenija, in sicer za uravnavanje krvnega tlaka, probiotični izdelek, zdravilo za zdravljenje glivičnih obolenj, zdravilo za revmatični artritis in zdravilo za zdravljenje bolezni želodca v ZDA.
 • Razvoj bioloških učinkovin Mengeš, v katerem izvajajo več razvojnih projektov, je s podporo najsodobnejših laboratorijev in krepitvijo delovanja na področju inovacij, podatkovne znanosti, digitalizacije in avtomatizacije, okrepil razvoj inovativnih bioloških in podobnih bioloških zdravil ter učvrstil svojo vlogo Novartisovega razvojnega centra za razvoj bioloških in podobnih bioloških zdravil.

Novartis je v Sloveniji nadaljeval vlaganja v krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti v višini 204 milijonov evrov, ki bodo podpirale razširitev Novartisa v Sloveniji iz generične v bolj inovativno farmacevtsko družbo. V letu 2020 so na proizvodnih lokacijah v Sloveniji proizvedli in pakirali že 27 inovativnih zdravil. Novartis je v 17 letih v razvoj ter posodobitev in razširitev proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Prednostna naloga Novartisa v Sloveniji je bila tudi v preteklem letu nemotena proizvodnja življenjsko pomembnih zdravil za bolnike v Sloveniji in po svetu. Pri pravočasni in kakovostni oskrbi z generičnimi in inovativnimi zdravili imajo nepogrešljivo vlogo zaposleni, zato so takojšnji in učinkoviti ukrepi za zaščito njihovega zdravja zagotovili neprekinjeno poslovanje in doseganje vseh zastavljenih ciljev.

K nemoteni proizvodnji zdravil je pomembno prispeval tudi Globalni operativni center (GOC) v Sloveniji, ki je septembra praznoval svoj prvi rojstni dan. Uvedli so nov operativni model, ki Novartisovim proizvodnim lokacijam omogoča, da se osredotočajo na svojo osnovno dejavnost: izdelovanje zdravil. Vzpostavili so digitalno podprt centralizirani Logistični center v Sloveniji za vse vstopne materiale in Storitveni center kakovosti v Sloveniji, kjer se centralizirajo dejavnosti za zagotavljanje učinkovite in standardizirane podpore kakovosti znotraj proizvodnih lokacij. Tovrstni poslovni model ni novost le v Novartisu, ampak tudi v farmacevtski industriji.

Novartis v Sloveniji je z vsemi svojimi divizijami s 13,9-odstotnim tržnim deležem ohranil vodilni položaj na slovenskem farmacevtskem trgu.

 • Lek je z 29,3-odstotnim tržnim deležem na generičnem farmacevtskem trgu drugo največje podjetje na trgu generičnih zdravil. Ostaja drugi največji ponudnik zdravil na recept in vodilni ponudnik zdravil brez recepta.
 • V letu 2020 so lansirali osmo podobno biološko zdravilo (Erelzi) in tako ostali vodilni ponudnik podobnih bioloških zdravil v Sloveniji.
 • Uspešno so lansirali dve novi zdravili brez recepta, Exolorfin za zdravljenje glivic na nohtih in Lekofusin, inovativno zdravilo za lajšanje bolečine.
 • Novartisova Farmacevtika je v primerjavi z letom poprej dosegla 9-odstotno rast prodaje, ki temelji predvsem na ključnih zdravilih s terapevtskih področij kardiologije, oftalmologije in nevrologije. Uspešno so lansirali zdravilo Aimovig za preventivno zdravljenje migrene in strokovni javnosti predstavili novo zdravilo Mayzent za odrasle bolnike z aktivno sekundarno progresivno multiplo sklerozo.
 • Novartisova Onkologija je 30 slovenskim bolnikom omogočila brezplačni dostop do najsodobnejših terapij v sklopu programov upravljanega dostopa. Prav tako sta prva dva bolnika v Sloveniji prejela prebojno Novartisovo celično terapijo CAR-T (Kymriah) za zdravljenje težkih oblik krvnega raka.
 • Sandoz dosega bolnike v več kot 80 državah po svetu in izboljšuje dostopnost zdravil. V času pandemije so ob nemotenem poslovanju marsikateri državi priskočili na pomoč z donacijami, tudi z zdravil. Z izjemnim odzivom podjetja na globalni ravni so v 24-ih državah izpeljali kar 26 donacij. Prav tako so v tem času pomagali v humanitarni krizi v Bejrutu, kjer so donirali nujno potrebna generična zdravila za bolnišnice in ambulante. Poleg tega Sandoz vodi dejavnosti za globalni Novartisov portfelj 15 molekul zdravil – gre za klasične molekule za zdravljenje drugih simptomov covida-19 – za katera se je Novartis odločil, da bodo državam z nizkim in srednjim dohodkom na voljo po neprofitnih cenah. Na vseh trgih so bili uspešni s prijavami na javnih razpisih, predvsem v Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Pomemben del Novartisa v Sloveniji so tudi podpora skupnosti, skrb za okolje in povezovanje z izobraževalnimi institucijami:

 • Novartis je Sloveniji ob začetku pandemije iz globalnega sklada podaril 500.000 ameriških dolarjev za pomoč pri obvladovanju pandemije. Sredstva so namenili Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
 • Pomagal je tudi najmlajšim iz socialno šibkejših družin, in sicer z donacijo računalnikov z vso potrebno programsko opremo družinam v Lendavi, Ljubljani, Domžalah in na Prevaljah.
 • Sodelavci Novartisa v Sloveniji so samoiniciativno organizirali izdelavo razkuževalnega sredstva, ki so ga namenili 106 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji.
 • Novartis v Sloveniji se je povezal z Energetiko Ljubljana v projektu prevzema odvečne toplote, v okviru katerega Energetika Ljubljana prevzame odvečno toploto v obliki parnega kondenzata, ki je v svojih procesih družba Lek ne more več izkoristiti, in jo umešča v sistem daljinskega ogrevanja.
 • Novartisovo strategijo okoljsko odgovornega poslovanja in njene ambiciozno zastavljene cilje do leta 2025 in 2030 so v svojem poslovanju uresničevale vse Novartisove lokacije v Sloveniji in širile dobre okoljske prakse. V prizadevanjih za doseganje klimatske nevtralnosti, krožnega gospodarstva in plastične nevtralnosti ter trajnostne rabe vode so iskali in vpeljevali nove okoljsko odgovorne rešitve, zlasti za učinkovito rabo virov. Ozaveščali so zunanje dobavitelje in preverjali njihovo ravnanje, še posebej pri varnosti pri delu, kjer so prav tako uveljavljali stalne izboljšave po vzpostavljenem sistemu upravljanja področja varnost in zdravje pri delu po standardu ISO 45001:2018. Dosledno so nadzirali in izvajali svoje poslovanje po zahtevah standarda ISO 14001:2015, certifikata Program odgovornega ravnanja POR in uredbe ES122/2009 s spremembami (Sistem ravnanja z okoljem EMAS), ki so ji prostovoljno zavezani kot ena prvih gospodarskih družb v Sloveniji. O okoljskih in družbenih vplivih njihove dejavnosti so že desetič celovito javno poročali v svojem poročilu o trajnostnem razvoju, pripravljenem tudi po smernicah standarda GRI GS in v odnosu do globalnih trajnostnih ciljev ZN.
 • Organizirali so tudi Dan za raziskovalce Novartisa v Sloveniji, na katerem so sodelavci Novartisa v Sloveniji predstavili številne izkušnje sodelovanja z akademsko sfero.

Novartisovi znanstveniki v Sloveniji so bili tudi v letu 2020 nagrajeni s številnimi nagradami in priznanji:

 • Bili so med prejemniki Novartisovih nagrad za izjemne dosežke na področju raziskav in razvoja (R & D Awards). Nagrado za vodilne znanstvenike (Leading Scientist Award) sta kot posameznika prejela dr. Biljana Janković, vodja skupine IVIVC iz Razvojnega centra Slovenija, in dr. Drago Kuzman, vodja inovacij razvojnih procesov v Razvoju bioloških zdravil Mengeš. Nagrado za vodilne znanstvenike so kot tim prejeli še dr. Rok Grahek, dr. Andrej Kocijan in mag. Nejc Golob, člani oddelka Analitske raziskave v Razvojnem centru Slovenija.
 • Znanstveniki iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli kar 17 Sandozovih nagrad za raziskave in razvoj. Z nagrado za znanstveno odličnost Sandoz vsako leto prepozna najboljše raziskovalce z večletnimi izjemnimi dosežki v raziskavah in razvoju. Lani sta bila prejemnika obeh nagrad ponovno iz Slovenije, in sicer Dejan Krajcar iz Razvojnega centra Slovenije in Matjaž Brinc iz Razvoja bioloških zdravil Mengeš.
 • Med nominirankami za inženirko leta 2019 je bila dr. Nina Lah, vodja laboratorija za analizo delcev. Ognen Jakasanovski, raziskovalec v Razvojnem centru Slovenija, pa se je uvrstil med pet super finalistov lanske 10. generacije AmCham Young Professionals.

Prejemnik nagrad in priznanj je bil tudi Lek, ki je del Novartisa: