Nova ureditev centrov za socialno delo: Lendavski CSD bo lokalna enota

S prvim oktobrom bodo centri za socialno delo po vsej državi zaživeli v reorganizirani obliki. V praksi to pomeni, da bodo številni centri za socialno delo postali lokalne enote. Tudi lendavski center za socialno delo bo postal lokalna enota, s sedežem v Murski Soboti.
Novela zakona o socialnem varstvu, ki je začela veljati sredi lanskega oktobra, prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo. Ta sicer ohranja obstoječih 62 centrov in 1248 zaposlenih, uvaja pa 16 območnih centrov po regijah. Predlog uredbe, s katero je treba določiti, kje bodo območni centri in njihove teritorialne pristojnosti, je ministrstvo za delo že pripravilo in jo že lani dalo v javno razpravo. Nova ureditev bo pričela veljati 1. oktobra letos.

Pomurski območni center za socialno delo se bo tako po novi ureditvi nahajal v Murski Soboti, pod slednjega pa bodo prešli centri za socialno delo upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. V praksi to torej pomeni, da omenjeni centri za socialno delo več ne bodo samostojne enote, temveč bodo le lokalne enote, direktorji omenjenih centrov za socialno delo pa bodo postali le vodje omenjenih lokalnih enot.

Na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava je bilo moč slišati, da bi to lahko prineslo določene težave. Podžupan Stanislav Gjerkeš je namreč ugibal, ali bi sodelovanje z vodstvom iz Murske Sobote bilo tudi tako učinkovito kot sodelovanje z lendavskim centrom za socialno delo, dodal pa je še, da bi tukajšnji center za socialno delo kot samostojno enoto bilo dobro ohraniti že zaradi tukaj živečih pripadnikov madžarske narodnosti. S tem se je strinjal tudi podžupan in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Ferenc Horváth, ki pa je dejal, da ne verjame, da bi bili v tej smeri tudi uslišani.

Spremenilo se naj ne bi nič

Območni centri bodo opravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter naloge s področja informatike za lokalne enote centrov v regiji. Vključevali bodo tudi strokovno mobilno skupino, regijsko interventno službo in v nekaterih regijah krizni center za mlade. Vsak območni center bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote centrov za socialno delo. Za tiste, ki bodo potrebovali pomoč in bodo uveljavljali svoje pravice, se z novo reorganizacijo nič ne spremeni, zagotavljajo na ministrstvu. Vse bodo, tako kot zdaj, urejali na lokalni enoti. Proces reorganizacije bo stal 1,5 milijona evrov.