Nova radijska frekvenca Murskega vala za območje Lendave za obdobje 5 let

V jeseni 2019 je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izvedla javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe, v kateri se je znašlo tudi območje Lendave. Za območje Lendave je bila dodeljena frekvenca 103,3 MHz, za katero pa sta se borila radio Murski val in Maxi.
Radio Murski val je izboljšal kakovost slišnosti na jugovzhodnem območju Občine Lendava z novim UKW-oddajnikom na frekvenci 103.3 MHz. V krajih Lendava, Lendavske Gorice, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Trimlini, Petišovci, Čentiba, Dolina, Pince, Pince-Marof in Benica lahko Radio Murski val občanke in občani slišite veliko bolje na novi frekvenci 103.3 MHz. Predmet javnega razpisa z jeseni 2019 so bile radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje radijskega programa na oddajnih točkah Lendava 103,3 MHz, Solčava 93,8 MHz, Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz, Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz. Razpoložljive frekvence za analogno zvokovno radiodifuzijo so bile ob upoštevanju predlaganih načel razdeljene glede na namen, za katerega naj se podelijo. Predmet tega javnega razpisa so bile razpoložljive frekvence, namenjene za lokalne radijske programe za obdobje petih.

Za omenjeno frekvenco, ki je namenjena slišnosti le na območju Lendave, gre za oddajno moč le 200 W, sta se borili dve radijski postaji in sicer Murski val in Maxi. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je prejeto razpisno dokumentacijo točkovala, za dodatne točke pa je bilo pomembno tudi pozitivno mnenje lokalne skupnosti na območju, za katerega je razpisana frekvenca. Vlogi sta na lendavski občinski svet takrat podali Radio Murski val in Radio Maxi, občinski svetniki pa so pozitivno mnenje podali murskosoboškemu Radiu Murski val. Svetniki so po večini bili mnenja, da ima Radio Murski val v naši občini večjo tradicijo in večjo poslušanost občanov, nekateri svetniki pa so menili, da bi pozitivno mnenje podali obema radijskima postajama, saj lahko občina s tem pripomore k boljšemu rezultatu radijske postaje na razpisu. Radio Murski val je prejel 14 glasov občinskih svetnikov, Radio Maxi pa 8, iz česar izhaja, da so lendavski občinski svetniki na eni izmed sej v začetku leta 2020 podali pozitivno mnenje Radiu Murski val.

Murski val bo seveda tako primoran vsak dan med 6. in 20. uro v skupnem tedenskem obsegu pet (5) ur predvajati programske vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi aktualno dogajanje z območja pokrivanja radijskega programa, s katerim je ponudnik kandidiral na posameznem predmetu javnega razpisa, in še najmanj dve drugi zvrsti programskih vsebin v skupnem tedenskem obsegu petnajst (15) ur, ki se nanašajo tudi na območje pokrivanja radijskega programa, s katerim je ponudnik kandidiral na posameznem predmetu javnega razpisa. Za informativne programske vsebine ne štejejo vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije.