Nova minimalna urna postavka za študentsko delo

Delo, ki ga bodo študentje opravljali še v tem mesecu, bo obračunano še po starem, s 1. julijem pa bo v veljavi višja urna postavka.
S pričetkom prihodnjega meseca si lahko študentje in študentke, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, obetajo nekoliko višji zaslužek.

V skladu z uredbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se namreč minimalna urna postavka s 1. julijem 2017 zvišuje iz 4,53 evra bruto na 4,61 evra bruto. Delo, ki ga bodo študentje še opravljali do konca tega meseca, bo podjetje še lahko obračunalo po stari urni postavki, od vključno 1. julija pa mora biti delo obračunano najmanj po 4,61 evra na uro.

Delovna doba odvisna od bruto zneska

Od nakazila se sicer študentu odvede 15,5 odstotkov od zneska za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delovna doba pa se preračunava na podlagi bruto zneska na napotnici.

En mesec delovne dobe se prizna študentu, ko njegov zaslužek doseže 54 odstotkov bruto povprečne mesečne plače. Študent lahko za eno koledarsko leto dobi največ 12 mesecev delovne dobe, evidenco delovne dobe pa vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.