Nov stanovanjski blok: Občina Lendava bo prihodnji teden s SSRS podpisala pogodbo o nakupu zemljišča

Vse do leta 2023 ima Stanovanjski sklad republike Slovenije namen skupno zagotoviti kar 2.194 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi, od tega jih želi v letu 2021 zgraditi vsaj 1.000. Občina Lendava je že lani bila uspešna na razpisu omenjenega sklada, se prejšnji mesec odzvala na javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022 in skladu tudi uradno ponudila zemljišče v nakup, podpis pogodbe pa bo sledil prihodnji teden.
“Občina Lendava intenzivno pripravlja vse potrebno, da bo privlačnejša za življenje mladih na njenem območju. V ta namen se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada. Ta bo na območju sedanjega vrtca v Župančičevi ulici (parcelne št. 4247/2, 4248/2, 4249/2 in 4253/5, vse k.o. Lendava, skupaj 7.171 m2), zgradil večstanovanjsko stavbo z nekaj manj kot 100 stanovanji, večinoma eno in dvosobnih, ter v manjšem delu trosobnih,” so februarja letos zapisali pri Občini Lendava.

Občina Lendava je dne 22.10.2020 poslala ponudbo za odkup sedmih komunalno opremljenih zemljišč predvidenih za gradnjo večstanovanjskih objektov v Lendavi, ki so predmet te namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ter se tako prijavila na javni poziv. Nadzorni svet Sklada je na 79. seji, dne 16.06.2021 podal soglasje k sklenitvi neposredne (kupoprodajne) pogodbe, s čimer je jasno podana izjava o interesu za nakup stavbnih zemljišč, ki so predmet te namere o sklenitvi neposredne pogodbe.

Občina in Sklad sta predhodno opravila pogajanja ter soglašata s ceno, prav tako sta se dogovorila o drugih okoliščinah pravnega posla. Ne glede na navedeno, si upravljavec pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, postopek prodaje ustavi. Cena stavbnih zemljišč, ki so predmet prodaje, znaša 182.900,00 EUR. V ceni ni opredeljen 22% DDV, ki se obračuna na računu, ki bo izstavljen kupcu,” so zaključili na Občini Lendava.

In pogodba za odkup omenjenih 7.171 kvadratnih metrov komunalno opremljenih stavbnih zemljišč bo podpisana prihajajoči ponedeljek, kar pomeni, da se vse aktivnosti okrog gradnje najemnih stanovanj primernih za prve iskalce stanovanj, mlade družine in družine z večjim številom otrok lahko tudi dejansko pričnejo. Pogodbo o nakupu zemljišč bosta podpisala direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada mag. Črtomir Remec in župan Občine Lendava, Janez Magyar.

7 zemljišč, ki se nahajajo za vrtcem v Župančičevi ulici