Nov počitniški teden za osnovnošolce in glasbeno šolo, dijaki s poukom na daljavo nadaljujejo

Na novinarski konferenci minuli petek je ministrica prof. dr. Simona Kustec predstavila, kako bo pouk potekal v tednu od 2. do 6. novembra. Za osnovne in glasbene šole podaljšujemo počitnice za en teden. Srednje šole bodo pouk izvajale na daljavo, prav tako bo na daljavo potekalo izobraževanje odraslih, višje strokovne šole ter visokošolski zavodi pa izvajajo izobraževalni proces na daljavo, po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Odprti ostajajo tudi zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Vrtci lahko tudi v tem tednu na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Starši, ki v tem tednu otrok ne bodo pripeljali v vrtec, so plačila za dneve odsotnosti otroka, oproščeni.

Dijaški in študentski domovi s podaljšanjem veljavnosti odloka ostajajo zaprti. S posebnim sklepom so omogočili bivanje tistim posameznikom, ki opravljajo za državo pomembne naloge (na primer naloge v klicnih centrih, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih in podobno). Izjema so tudi študenti tujci, študent ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine ter gostujoči profesorji, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj njihovega stalnega bivališča.

Podaljšanje počitnic za teden dni za osnovnošolce še ne pomeni, da bo podaljšano tudi šolsko leto. “Prepričana sem, da bomo uspeli ta teden nadoknaditi znotraj trajanja šolskega leta. In vem, da se bomo vsi skupaj potrudili, da bo tako,” je dejala ministrica prof. dr. Kustec.

Če je podana višja sila zaradi obveznosti varstva otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, ki je v tem primeru posledica posega v šolski koledar in s tem nepredvidenih izrednih počitnic, ima delavec v skladu z ZZUOOP pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, delodajalec pa lahko uveljavlja povračilo izplačanih nadomestil plače.

prof. dr. SImona Kustec