Nov mandat Raheli Hojnik Kelenc, Ljudska univerza uspešna na izboru projektov Erasmus+

Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, Ljudsko univerzo, bo še naslednjih pet let vodila dozdajšnja direktorica, Rahela Hojnik Kelenc. Svet zavoda ji je nov mandat podelil pred kratkim, Ljudska univerza pa je med drugim bila kot partner uspešna izboru projektov v okviru programa Erasmus+.
Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, Ljudsko univerzo, bo še naslednjih pet let vodila dosedanja direktorica, profesorica slovenščine in diplomirana pedagoginja Rahela Hojnik Kelenc. Na razpisano delovno mesto direktorja zavoda je takrat prispela ena vloga, to je torej bila vloga sedanje direktorice zavoda.

Po pregledu in obravnavi vlog je Komisija za odpiranje vlog, ki je bila imenovana s strani Sveta zavoda Ljudske univerze Lendava ugotovila, da kandidatka Rahela Hojnik Kelenc izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorice zavoda, zato je svet zavoda nadaljeval postopek imenovanja direktorice ter v skladu s predpisi o kandidatki dne 23.4.2018 zaprosil tudi za mnenje ustanoviteljico zavoda, Občino Lendava.

Ustanoviteljica zavoda je dne 3.5.2018 svetu zavoda posredovala poziv za dopolnitev vloge za pridobitev mnenja pri imenovanju direktorice zavoda. Ustanoviteljica je namreč želela pred oblikovanjem mnenja pridobiti stališča kandidatke na področjih, za meni, da so z vidika delovanja javnega zavoda ključnega pomena. Dopolnitev vloge je ustanoviteljica prejela dne 7.5.2018. Istega dne je s kandidatko glede vodenja zavoda v naslednjem mandatu opravil razgovor župan občine.

Vlogo in njeno dopolnitev je na svoji 34. seji dne 8.5.2018 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter ob tem sprejela pozitivni sklep, omenjena komisija pa je med drugim občinskemu svetu predlaga, da k imenovanju Rahele Hojnik Kelenc za direktorico Ljudske univerze Lendava poda pozitivno mnenje. To se je tudi zgodilo, občinski svet Občine Lendava pa je omenjeni prav tako podal pozitivno mnenje.

Ljudska univerza Lendava kot partner uspešna izboru projektov v okviru programa Erasmus+

Ljudska univerza Lendava je bila kot partner romunski izobraževalni organizaciji ponovno uspešna na izboru projektov v okviru programa Erasmus+. Naslednji dve leti bo skupaj s partnerji iz Italije, Grčije, Romunije in Turčije izvajala projekt SWEEP. Vrednost projekta je 209.000,00 evrov.