Nogometna akademija: Denar že na posebnem računu Nafte 1903

Madžarska vlada je za vzpostavitev nogometne akademije konec lanskega leta Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti (PMSNS) nakazala dva milijona evrov, ta pa je večino tega denarja, 1,8 milijona evrov, že nakazala na posebni račun nogometnega kluba Nafta 1903.
Da so se pričeli pospešeni premiki v pravo smer, v uresničitev ideje in napovedi o nogometni akademiji, priča najprej dejstvo o minulem srečanju predsednika NZS, vodstva Nafte 1903, župana in podžupana Občine Lendava ter sedaj še nakazan denar na posebni račun nogometnega društva Nafta Lendava 1903. Gre za že vsem dobro znani madžarski denar, katerega je skupno bilo sicer dva milijona evrov.

Podlaga, da se je nakazilo denarja sploh lahko zgodilo, je bila sklenjena tripartitna pogodba med PMSNS, madžarskim skladom za zamejce Bethlen Gabor in nogometnim društvom Nafta 1903. Denar je bil na račun nogometnega društva prenakazan zaradi lažje izvedljivosti projekta in zagotavljanja strokovnosti na športnem področju, pravi Ferenc Horváth, razlog za poznejšo vključitev nogometnega društva pa je v tem, da Nafta 1903 v času pogovorov o madžarskem vlaganju v razvoj lendavskega nogometa še ni dosegala pomembnih izidov.

Sodelovanje pri akademiji je od samega začetka napovedovala tudi lendavska občina. Kot je na začetku leta izjavljal župan Anton Balažek, prostorska umestitev akademije ne bi smela biti problem, naloga občine pri projektu pa bo poskrbeti za komunalno opremljeno infrastrukturo.

Nogometna igrišča se, kot kaže, ne bodo nahajala v neposredni bližini lendavskega hrama nogometa kot je to bilo sprva načrtovano (zaradi neurejenega lastništva urbarialne skupnosti), temveč eno ogrevano, kot smo že pisali, v neposredni bližini Dvojezične srednje šole, tam je občina zemljišče v najem dala za dvajset let in na zemljiščih med Termami Lendava in naseljem Trimlini, kjer bodo tudi potrebni objekti. Notranjih prostorov naj bi, po prvih načrtih bilo za okrog 2.000 kvadratnih metrov. Konkretnih dogovorov za ta zemljišča sicer še ni bilo.