Nina Balažek iz Velike Polane prejemnica Miklošičevega priznanja Filozofske fakultete za svoje magistrsko delo

Študentka Oddelka za anglistiko in amerikanistiko Nina Balažek iz Velike Polane je prejela Miklošičevo priznanje Filozofske fakultete za svoje magistrsko delo “Botanično izrazje v slovenskih prevodih izbranih del Williama Shakespearja: analiza izvirnika in prevodov,” napisano pod mentorstvom prof. Michelle Gadpaille. Letos so podelili šest takšnih priznanj, ena izmed teh je šla Nini Balažek iz Velike Polane.
Minulo sredo so na Filozofski fakulteti obeležili Dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Vsakoletna svečanost je povezana z rojstnim datumom največjega slovenskega slavista vseh časov Francem Miklošičem, zato na ta dan na fakulteti podeljujejo Miklošičevo nagrado visokošolskemu učitelju in Miklošičeva priznanja študentom. Letošnja prejemnica Miklošičeve nagrade za izjemno uspešno pedagoško in strokovno delo je bila red. prof. dr. Michelle Gadpaille z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko. Tradicionalno so podelili še šest Miklošičevih priznanj študentom za izjemna in nadpovprečna magistrska dela. Hkrati pa podelili tudi pet priznanj sodelavcem za njihov izjemen prispevek k ugledu in prepoznavnosti fakultete v letu 2019.

Miklošičevo priznanje šlo tudi Velikopolančanki Nini Balažek za izviren prispevek k slovenski znanosti na področju dramatike in kontrastivnega prevodoslovja

Na študijskem področju anglistika/amerikanistika je to laskavo priznanje prejela tudi Nina Balažek za magistrsko delo z naslovom Secret Botanical Language in Slovene Translations of Chosen Works by William Shakespeare: Analysis of the Original and Translations/Botanično izrazje v slovenskih prevodih izbranih del Williama Shakespearja: analiza izvirnika in prevodov, ki ga je izdelala pod mentorstvom red. prof. dr. Michelle Gadpaille.

Opravljena analiza slovenskih prevodov Shakespearjevih del z vidika pravilnosti botanične terminologije, njene estetske ter dramske ustreznosti je odkrila številna neskladja med prevodi in tudi veliko napak v njih. Interdisciplinarna in medkulturna tema povezuje slovenske in angleške literarne študije, stilistiko, prevodoslovje in botaniko. Argumentacija v magistrskem delu upošteva subtilne razlike med posameznimi prevodi in uspešno izbira najustreznejše med njimi. Zato predstavlja izviren prispevek k slovenski znanosti na področju dramatike in kontrastivnega prevodoslovja.