Nekdanja stražnica v Žitkovcih od včeraj v lasti Občine Dobrovnik

Vlada je z Občino Dobrovnik sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja. Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino je nepremičnina, ki je v upravljanju Ministrstva za obrambo in v lasti Republike Slovenije in ki v naravi predstavlja objekt nekdanje stražnice v Žitkovcih. Pogodba je bila podpisana včeraj.
Zadevne nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi izvedbe načrtovanega projekta “Ureditev nekdanje stražnice Žitkovci.” Občina bo zadevne nepremičnine uporabljala za turistične, kulturne in medgeneracijske namene. Skladno z načrtovanim projektom bo občina izvedla čiščenje okolice in notranjost objekta, posek drevja in podrasti, odvoz zelenega odpada cca. 150 m3 in kosovnih odpadkov cca. 20 m3 na deponijo, izkop in položitev novega elektro in vodovodnega omrežja v dolžini cca. 500 m, izgradnjo male čistilne naprave, popravilo strehe in žlebov, elektro ter vodovodne inštalacije, oplesk notranjih prostorov, utrdila bo dostopne poti, hortikulturno uredila okolico in postavila informativne table ter ustrezne signalizacije. Vlada je za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na strani Republike Slovenije pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Marjan Kardinar

Župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar v včerajšnjem kratkem sporočilu za javnost: “Občina Dobrovnik je dne 17.12.2019 z Republiko Slovenijo podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja za nepremičnine nekdanje stražnice v Žitkovcih. Najprej sledi pregled in primopredaja nepremičnin. Nepremičnine v trenutnem stanju niso uporabne, zato namerava občina v letu 2020 izvesti predvsem nujna dela, ki se nanašajo na obsežno čiščenje okolice in notranjosti objektov. Šele po izvedbi navedenih del bo lahko sledila investicija s potencialnimi partnerji v smeri uporabe objekta za turistične, kulturne in medgeneracijske namene, lahko pa tudi kmetijske namene.”

V Dobrovniku so se odločitve vlade razveselili, čeprav so nanjo čakali skoraj 30 let.