Zainteresirani lendavski vinogradniki in vinarji so se vnovič sestali v lendavski Mestni hiši

Zainteresirani vinogradniki in vinarji so se včerajšnji popoldan v mali sejni sobi Občine Lendava vnovič sestali, na omenjenem sestanku pa so znova delili ideje o skupni zadrugi, skupni blagovni znamki in o morebitni skupni vinski kleti.
V mali sejni sobi lendavske Mestne hiše so se včerajšnji pozni popoldan znova sestali vinogradniki in  vinarji, ki želijo sodelovati pri napredku vinogradništva na našem območju in, ki želijo, poleg skupne vinske kleti, ustvariti skupno lastno blagovno znamko. Od osem povabljenih vinogradnikov oz. vinarjev se je povabilu odzvalo pet tržnih pridelovalcev vina, preostali so bili tega dne predvsem službeno odsotni, nekaj povabljenih pa je bilo tudi takih, ki se ideji ne želijo pridružiti.

Kot je dejal organizator sestanka Alen Felső, obstaja s strani sosednje madžarske velik interes za vlaganje v vinogradništvo na našem območju, neuradno pa naj bi obstajala celo ideja o odkupu lendavske vinske kleti. Beseda je ob tem tekla tudi o pravni obliki organiziranosti, vsi prisotni (Vinogradništvo Koltai-Kovačič, Vinogradništvo Feher-Gjerkeš, vinogradništvo Smej, vinogradništvo Varga in vinogradništvo Felső) pa so bili mnenja, da bi zadruga bila najboljša izbira. (Opravičeno odsotni so bili še: Vinogradništvo Paller, vinogradništvo Kulčar in vinogradništvo Kleiderman).

“Naš cilj ne sme biti litrca”

Kot je v nadaljevanju dejal Alen Felső, cilj lendavskih vinogradnikov oziroma vinarjev ne sme biti “litrca,” temveč ponudba kakovostnih, predvsem buteljčnih vin. Lendavski vinogradniki bi se po njegovih besedah lahko kaj kmalu srečali s konkurenčnim ponudnikom, ki naj bi menda imel v načrtu odkupiti 30-40 hektarjev vinogradov, imel namen zazidati klet, a ta ob tem ne bi imel namena odkupovati grozdja ali vina od domačih vinogradnikov.

Vsi prisotni so se strinjali, da smo pri nas v primerjavi s sosednjimi državami v precejšnjem zaostanku, s čimer se Lendava počasi ampak vztrajno umika iz zemljevida vinarstva in vinogradništva. V zaključni fazi sestanka so prisotni dosegli dogovor o pravni obliki organizacije, torej, da bi delovali v obliki zadruge, in da bi tudi Občina Lendava pripomogla k ustanovitvi slednje. Za tem je sledila izmenjava izkušenj in mnenj, vsi zainteresirani pa bi torej skupno obdelovali okrog 17 hektarjev vinogradov, s čimer bi postali drugi največji ponudnik v Pomurju.