Nasip reke Mure na Benici: Podpisani pogodbi za gradnjo in nadzor

Predvčerajšnjim je v prostorih Direkcije za vode (DRSV) potekal podpis pogodbe za gradnjo in gradbeni nadzor nasipa pri Benici. Gre za sklepni del projekta Frisco 2.2, h kateremu je Slovenija pristopila skupaj s Hrvaško, z ukrepom pa se bo zmanjšalo tveganje pred poplavami v porečju reke Mure, izboljšalo pogoje bivanja in obvarovalo okolje.
Direktor DRSV Roman Kramer je ob podpisu povedal: “Z novim nasipom bomo zavarovali naselje Benica, kjer je ob škodljivem delovanju voda ogroženo premoženje približno 70 družin. Z nasipom bomo preprečili povratne visoke vode reke Mure, ki so to naselje ogrožale leta 2005 in 2014.”

Dela bodo vključevala gradnjo novega nasipa, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in drugih elementov nasipa z namenom funkcionalnosti objekta. Pogodbena vrednost celotnega projekta je dobrih 900.000 evrov brez DDV, izvajalec pa podjetje POMGRAD – VGP d. d. Z deli bo ta pričel takoj po uvedbi v delo, časa za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti pa ima 238 dni od podpisa pogodbe.

Nasip se izvaja v okviru projekta FRISCO 2.2 – Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti – Gradbeni ukrepi na porečju Mure, programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Po rekonstrukciji nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani sledi izgradnja nasipa ob naselju Benica na slovenski strani, kar predstavlja sklepni del ukrepov na porečju Mure na obeh straneh meje.

FRISCO 2.2. je že tretji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo ali delajo na tem območju ali pa ga samo obiskujejo.

DRSV na tem območju načrtuje še utrditev nasipa v Gaberju, Gornji Radgoni ter gradnjo nasipa med Hotizo in Bistrico.