FOTO: Naselji Benica in Pince-Marof z novim pozdemnim kablovodom, podzemni kablovod tudi v petišovski koloniji

Podjetje Elektro Maribor je v preteklih mesecih zgradilo podzemni kablovod v naseljih Benica in Pince-Marof in ga tudi dokončalo, podzemni kablovod pa podjetje gradi tudi v petišovski koloniji. Projekt sicer ne bo razširjen na celotne Petišovce, ima pa Elektro Maribor načrte na našem območju vse do leta 2025.
Priprava dokumentacije ter ureditev srednjenapetostnih vodov Pince Marof Benica – Benica Farma in ureditev nizkonapetostnega omrežja, se je z osnutki in ogledi na terenu pričela v letu 2018. Za projekt je, poleg priprave dokumentacije, bila potrebna tudi pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in služnosti za predvideno izgradnjo. V naselju Pince Marof na izvodu proti Murski Šumi je bilo tako na nov podzemni kablovod priklopljenih 23 in v naselju Benica 33 odjemalcev. Skupna vrednost projekta je bila okrog 430 tisočakov, prebivalci omenjenih dveh naselij pa so tako dobili bistveno bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo ter nov transformator.

Ob planiranih investicijskih delih so v letu 2019 obnovili srednjenapetostni napajalni daljnovod za transformatorsko postajo Pince Marof, Benica, Benica Farma v zemeljski izvedbi, ter odstranili vsa zračna omrežja. Prav tako je bilo v zemeljski izvedbi  zamenjanih vse nizkonapetostne priključke v naselju Benica, ter uredili del nizkonapetostnega omrežja v naselju Pince Marof na izvodu proti Murski Šumi. Tam dela sicer še niso v celoti zaključena, saj je po dokončni ureditvi javne razsvetljave potrebno demontirati obstoječe zračno omrežje.

Podzemni kablovod tudi v petišovski koloniji

K vrednosti 430 tisočakov moramo tako prišteti še dodatnih 220 tisočakov za gradnjo podzemnega kablovoda v petišovski koloniji. “Izgradnja srednjenapetostne povezave (20 kV) kablovod od TP Petišovci Kolonija t-237 do TP Benica farma T-651 poteka po predvidenem planu investicij v letu 2020. Projekt se bo zaključil v letošnjem letu. Izgradnja  omenjenega kablovoda bo omogočala povečano robustnost omrežja, izboljšanje kvalitete dobave električne energije uporabnikom, hitrejšo odzivnost ter učinkovitejšo možnost napajanja odjemalcev na 20 kV Dolinskem daljnovodu,” so sporočili iz podjetja Elektro Maribor.

V letošnjem letu načrtujejo:
-Ureditev NN omrežja Banuta v celoti
-NN omrežje Dolga vas obvoznica del omrežja v smeri lovskega doma in del omrežja Lendava Kranjčeva proti Sv. Trojici.
-Obnova SN daljnovoda Gaberje v smeri Velike Polane.
2021:
-KB 20 kV Dolga vas meja (t-479) – Dolga vas Dolac (t-519)
2022:
– KB 20 kV Dolgovaške gorice Piramida – Čentiba orice
-DV Petišovci pokopališče (d-140)
-KB Dolina Tomažev vodnjak
-DV Dolnji Lakoš Petrol (d-381)
-KB Nafta Delavnica, vključitev v nadomestno TP
2023:
-DV Petišovci – Dolina (d-139)
2024:
-KB Dolina Lovski dom, vključitev v novo TP
-KB Dolga vas, vključitev v novo postajo
2025:
-NNO 0,4 kV Dolina Dehidracija (t-525) – izvod Dolina, izvod Dehidracija
-NNO 0,4 kV Lendava 2 (t-013) – izvod Mlin