Naročniki storitev Teleing: Aprila se obetajo občutne spremembe

S tem ko je operater televizijskih, telefonskih in internetnih storitev Teleing d.o.o. že lansko leto postal del Telemacha, se tudi za naročnike Teleinga sedaj obetajo spremembe, kar je sicer bilo pričakovano. V praksi to pomeni, da se za uporabnike spremenijo naročniški paketi, splošni pogoji uporabe, … Na območju lendavske občine ima Teleing (sedaj Telemach) svojo infrastrukturo in tudi naročnike na Hotizi.
Podjetje Teleing d.o.o. je lansko leto vstopilo v strateško partnerstvo z največjim kabelskim in tretjim mobilnim operaterjem v Sloveniji – podjetjem Telemach d.o.o. Teleing (sedaj Telemach) s svojimi storitvami pokriva kar 15. občin na območju Pomurja in Spodnjega Podravja, na območju naše občine pa ima veliko naročnikov v naselju Hotiza. V začetku aprila pa se za vse naročnike obeta tudi nekaj korenitih sprememb.

Telemachova digitalna shema bo nadomestila trenutno shemo. Ker se trenutna programska mesta televizijskih programov razlikuje od tistih v Telemachovi programski shemi, je treba za ogled vseh novih programov zagnati ponovno iskanje programov. Pri tem seveda velja omeniti še, da nekateri obstoječi programi, za katere Telemach nima sklenjene pogodbe, ne bodo več vidni.

Lokalni programi, ki so bili na voljo naročnikom storitev Teleing, bodo vidni od programskega mesta št. 270 naprej. Na analogni programski shemi se bodo zamenjala programska mesta, 3. aprila 2018 pa se Splošni pogoji poslovanja družbe Teleing v celoti nadomestijo s Splošnimi pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach. Isti dan v veljavo stopi Cenik fiksnih storitev aktualnih paketov družbe Telemach d.o.o.

Fiksno telefonijo Teleing bodo zamenjale storitve fiksne telefonije Telemach. Naročnikom bodo na voljo brezplačni klici v skupini United Group v fiksna omrežja Telemach, SBB Srbija, Telemach Črna gora ter Telemach Bosna in Hercegovina. Brezplačni klici v fiksno omrežje T2 ne bodo več možni razen z dokupom paketov SLO 200 ali SLO 300.

Ohranja se popust za vse naročnike, ki so sklenili aneks ali pogodbo s popustom 4 EUR na obstoječo ceno paketa Teleing. Spremenijo se tudi cene določenih dodatnih paketov in storitev televizije, če niso sestavni del  novega paketa.

Se s spremembami ne strinjate? Pogodbo lahko razdrete

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino.