Napovedi več kot 2.900 delodajalcev za drugo polovico leta 2017

Napovedi delodajalcev, ki zaposlujejo 333.000 ljudi, za prihodnjega pol leta so optimistične: napovedujejo 2-odstotno rast zaposlenosti, odprlo naj bi se skoraj 12.700 delovnih mest. Iščejo se predvsem delavci za preprosta dela, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalci, varilci, orodjarji.

Reprezentativen vzorec

Na Zavodu RS za zaposlovanje smo aprila in maja izvedli raziskavo Napovednik zaposlovanja na reprezentativnem vzorcu delodajalcev, ki zaposlujejo 10 ali več sodelavcev. V raziskovanje je bilo zajetih 5.220 podjetij in organizacij, vprašalnik pa je izpolnilo 2.916 delodajalcev, pri katerih je bilo zaposlenih približno 333.000 oseb.

S pomočjo ankete smo zbrali podatke o napovedih zaposlovanja v prihodnjih šestih mesecih. Podatki delodajalcev so optimistični, prav tako nadaljnje upadanje registrirane brezposelnosti napoveduje tudi UMAR (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj), kar je povezano z gospodarsko rastjo. Pozitivna gibanja se obetajo tudi v prihodnjih dveh letih, k čemur bo v največji meri prispeval izvoz, okrepila se bo tudi zasebna poraba, višje bodo investicije.

Potrebovali bodo 25.300 sodelavcev

To se kaže tudi pri napovedih delodajalcev v času anketiranja – napovedali so, da bodo podjetja v prihodnjega pol leta potrebovala 25.300 sodelavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečanega števila zaposlenih. V prihodnjega pol leta naj bi se tako odprlo več kot 12.000 novih delovnih mest, skupna rast zaposlenosti naj bi bila 2 %.

Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi agencije za zaposlovanje. Oboji napovedujejo 6,3 % rast zaposlenosti. Optimistične so tudi napovedi delodajalcev iz informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, prometa in skladiščenja ter predelovalne dejavnosti, medtem ko se bo zaposlenost zmanjšala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, za dejavnost izobraževanja pa ni napovednih sprememb v zaposlenosti.

Najbolj iskani poklici

Delodajalci bodo najpogosteje iskali sodelavce za naslednjih 10 poklicev:

– delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih,
– voznike težkih tovornjakov in vlačilcev,
– prodajalce,
– varilce,
– orodjarje,
– zidarje,
– vojake,
– skladiščnike in uradnike za nabavo,
– strežnike in gospodinjske pomočnike,
– varnostnike.

Med poklici, ki so jih delodajalci napovedali, je precej poklicev, ki so na slovenskem trgu že dalj časa deficitarni. To pomeni, da so večje možnosti za zaposlitev s temi poklici na področju predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, prevozništva ipd.

Iskanje ustreznih kandidatov

Kot so izpostavili anketirani delodajalci, ki se soočajo s težavami pri iskanju ustreznih kadrov, imajo kandidati za prosta delovna mesta pogosto primanjkljaje različnih kompetenc. Po njihovem mnenju so kandidatom za zasedbo prostih delovnih mest najpogosteje manjkale delovne izkušnje oziroma so imeli neustrezno izobrazbo ali pa so jim manjkala poklicno specifična znanja. Od splošnih kompetenc so delodajalci pri kandidatih najbolj pogrešali telesne, organizacijske sposobnosti in znanje tujih jezikov.

Anketa je tudi pokazala, da so se delodajalci, ki so imeli težave pri zaposlovanju, v skoraj tretjini primerov soočili s tem, da se na razpisano prosto delovno mesto ni prijavil noben kandidat. Pomanjkanje ustreznih kandidatov se je v poslovanju delodajalcev najpogosteje kazalo s povečanim obsegom dela že zaposlenih sodelavcev ter njihovim (preu)sposabljanjem in prenosom dela na zunanje izvajalce.