Namesto centra za zaščito in reševanje v Dobrovniku, nova cesta do naselja Žitkovci

Žitkovci bodo že konec letošnjega oktobra bogatejši za novo cestno povezavo do naselja. Skupna vrednost del znaša 32 tisoč evrov, obnovljenega pa bo 260 metrov cestišča.
Občina Dobrovnik je letošnjega februarja na pristojno ministrstvo prijavila razpis, s pomočjo katerega bi letošnje in prihodnje leto črpali denar za izgradnjo novega centra za zaščito in reševanje Dobrovnik. Z omenjenim projektom pa kot kaže ne bo nič, saj bodo razpoložljiva nepovratna sredstva porabljena za obnovo ceste v naselju Žitkovci.

Težava, s katero bi se mogla soočiti dobrovniška Občina pri gradnji centra za zaščito in reševanje Dobrovnik je v prvi vrsti zelo kratek rok za izvedbo projekta in zahtevni postopek izbire izvajalca del, posledično pa zahtevka za povračilo sredstev ne bi uspeli pravočasno pripraviti in oddati. Sredstva seveda niso prenosljiva v drugo leto, kar bi pomenilo, da jih praktično ne bi mogli porabiti in bi jih bilo potrebno vrniti.

A da bi vsaj nekaj lahko postorili iz denarja, ki jim ga po 23. členu Zakona o financiranju občin namenja država, so se odločili, da bodo obnovili 260 metrov cestne povezave med naseljem Žitkovci in regionalno cesto, ki pelje čez Dobrovnik.

Občina bi morala poskrbeti za svoj del sredstev

Center za zaščito in reševanje bi uredili v centru Dobrovnika, v neposredni bližini kulturnega doma. Šlo bi za objekt z okrog 420 kvadratnih metrov površine, v njem pa bi svoje prostore prejelo tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo. Okvirna vrednost te naložbe bi bila 313 tisoč evrov, občina pa bi morala zanjo zagotoviti 209 tisoč evrov lastnih sredstev, od tega 120 tisoč evrov letos in razliko prihodnje leto.

Vrednost naložbe obnove cestne povezave naj bi znašala dobrih 32 tisoč evrov, občina pa bi zanjo prispevala zgolj 2.669 evrov, razliko pa bi pridobili kot nepovratna sredstva.