Največji projekti, ki so zaznamovali zadnje štiriletno obdobje v Murski Soboti

Največji projekti, ki so zaznamovali zadnje štiriletno obdobje v Mestni občini Murska Sobota, so Vrata v Pomurje, Soboško jezero, prva faza prenove mestnega središča in projekti mobilnosti, o katerih smo se pogovarjali s Klaudijo Šadl Jug, vodjo oddelka za gospodarske dejavnosti pri mestni upravi. Velik in pomemben državni projekt je tudi gradnja južne obvozne ceste, katere investitor je direkcija za infrastrukturo.
Projekt prenove mestnega središča – prva faza

V okviru prve faze prenove mestnega središča je bil urejen Trg zmage, urejen bo še južni del Slovenske ulice. Prenova Trga zmage zajema kar tri sklope. V lanskem letu je bil urejen plato pred stavbo občine, t. i. drevored Martina Luthra. V maju letos so bili v celoti dokončani parkovni del ob Trgu zmage ter prehod in pločniki do evangeličanske cerkve. S tem je veduta med evangeličansko cerkvijo in murskosoboškim gradom dobila enoten in prepoznaven videz.

Ločeno od tega projekta je obnovljen še spomenik na Trgu zmage. Drugi del prve faze zaobjema še ureditev Slovenske ulice, in sicer med hotelom Diana in Zvezdo s priključki iz Zvezne ulice, Cvetkove ulice in deloma Ulice arhitekta Novaka, kjer bodo urejena tudi križišča. Začetek obnove je predviden konec letošnjega leta in se bo nadaljeval v letu 2019, ko je predviden zaključek obnove tega dela mesta. Namen tega projekta je oživitev mestnega središča. Prostor bo namreč bolj privlačen za obiskovalce, prednost pred motoriziranim prometom bodo imeli pešci in kolesarji, želja pa je pritegniti poslovne dejavnosti nazaj v središče mesta ter prostor obogatiti z dodatnimi dogodki, prireditvami, sejmi in drugimi uličnimi dejavnostmi in letnimi vrtovi. Vrednost projekta je ocenjena na približno pet milijonov evrov. Mestna občina Murska Sobota bo zanj zagotovila milijon evrov, štiri milijone evrov pa predstavlja sofinanciranje iz evropskih sredstev

Projekt Vrata v Pomurje – regijski promocijski center

Projekt Vrata v Pomurje je namenjen promociji gospodarstva in turizma pomurske regije, ob tem pa tudi potencialnim investitorjem, ki bodo tukaj vse potrebne informacije dobili na enem mestu. V okviru projekta bo urejen doživljajski park Expano, v katerem bodo na edinstven način predstavljeni vsi glavni potenciali Pomurja. Projekt poteka že od leta 2016 (priprava) in bo trajal do leta 2018. Izvedbeni del naj bi bil zaključen septembra letos. Gre za okoli 4,4 milijona evrov vreden projekt, ki se v višini milijona evrov sofinancira iz naslova pomurskega zakona (državna sredstva), 2,6 milijona evrov je iz evropskih sredstev (iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe), Mestna občina Murska Sobota pa zagotavlja dobrih 800 tisoč lastnih sredstev.

Projekt urejanja kolesarskih povezav – prva faza

V letošnjem in naslednjem letu je načrtovana prva faza ureditve kolesarskih povezav, in sicer na Slomškovi in Gregorčičevi ulici z delom Lendavske ulice ter do bolnišnice v Rakičanu. Začetek obnove bo na Slomškovi ulici, kjer bo Mestna občina Murska Sobota z lastnimi sredstvi preplastila tudi cestišče. Hkrati potekata še dva projekta s področja mobilnosti, v okviru katerih bodo urejeni kolesarske steze, pločniki, križišča in prehodi, in sicer ob Ulici Štefana Kuzmiča, Kopitarjevi ulici in Prešernovi ulici ter na območjuTomšičeve ulice s predvidenim kro žiščem ob križanju s Trstenjakovo ulico. Izvedba teh del naj bi bila zaključena še v letošnjem letu. Projekt urejanja kolesarskih povezav se je s prvo fazo začel že lani (priprava projekta), v celoti pa bo izveden prihodnje leto (2019). Druga dva projekta bodo v celoti izvedli letos. Skupna vrednost vseh treh projektov mobilnosti je 1,8 milijona evrov in se v višini 1,15 milijona evrov sofinancirajo iz evropskih sredstev, 650 tisoč evrov pa zagotavlja Mestna občina Murska Sobota

Projekt Soboško jezero – ureditev južnega dela

S tem projektom bo urejeno območje, veliko pribl. 4,5 ha, ob južni obali Soboškega jezera. Postavljen bo motorični park, eden prvih takih v Sloveniji. Infrastruktura bo urejena tako, da bo na tem prostoru mogoče izvesti večje prireditve na prostem in koncerte. Večji del območja bo namenjen rekreaciji in različnim športnim dejavnostim, uredili bodo sprehajalne poti, plažne površine in prostore za piknike v naravi. Projekt se je deloma začel izvajati že v letu 2017 in se bo nadaljeval v letošnjem letu. Zaključen naj bi bil soèasno s projektom Vrata v Pomurje. Njegova vrednost je ocenjena na 1,5 milijona evrov. Projekt se v višini 1,2 milijona evrov sofinancira iz evropskih sredstev, Mestna občina Murska Sobota pa zagotavlja 300 tisoč evrov.

Južna obvozna cesta Murska Sobota

Južna obvoznica predstavlja izvedbo prve faze predvidene vzhodne obvoznice, ki se bo pozneje v drugi fazi nadaljevala do križišča Čarda. Z njo se bodo prometne razmere v mestu spremenile. Nova obvozna cesta bo prevzela večji del prometa obstoječe regionalne ceste (Tišinska in Cankarjeva ulica). Gradbena dela obsegajo izgradnjo nove ceste v skupni dolžini 2720 metrov, priključek s Tomšičevo ulico, dve krožni križišči (prvo z lokalno cesto Bakovci–Murska Sobota in drugo z regionalno cesto Murska Sobota–Lipovci) in pet deviacij poljskih poti. Na lokaciji, kjer trasa prečka železniško progo Pragersko-Hodoš, projekt obsega še 43-metrski nadvoz. Izgradnja vključuje tudi namestitev prometne opreme in signalizacije, preureditev oziroma zaščito komunalnih vodov in aktivno protihrupno zaščito za naselje Bakša v skupni dolžini 294 metrov. Pogodbena vrednost gradbenih del južne obvozne ceste, katere investitor je direkcija za infrastrukturo, znaša 6,1 milijona evrov. Projekt se v višini 4,86 milijona evrov sofinancira iz evropskih sredstev za regionalni razvoj, pribl. 15 tisoč evrov pa kot sofinancer zagotavlja Mestna obèina Murska Sobota. Projekt se je začel aprila lani in se bo zaključil avgusta letos.

Vir: Soboške Novine