Naj prazniki minejo prijetno in varno

Preprečujte kazniva dejanja. Policisti v času prihajajočih praznikov pogosto opažamo povečano število tatvin in vlomov v hiše, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte, ter tatvin v trgovinah in iz osebnih avtomobilov na parkiriščih.

Zato med prazniki poskrbite za varnost svojega premoženja. Doma zaklepajte vrata, ne odpirajte jih neznancem, varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami, ter uporabljajte domofone, videodomofone in kukala na vhodih. Med odsotnostjo od doma zaprite okna, z vidnih mest umaknite vrednejše predmete, ključev pa ne puščajte na “skritih mestih”.

Pred kresovanjem uredite in zavarujte kurišče. Mnogi posamezniki in organizirane skupine v času prvomajskih praznikov namreč tradicionalno uporabljajo odprt ogenj. Policisti opozarjamo na urejenost kurišč, omejitve kurjenja ob vetrovnih vremenskih razmerah in na prepoved kurjenja z gorljivimi tekočinami in materiali, ki pri gorenju razvijejo močan dim, strupene pline ali pa so škodljivi za okolje.

Pazljivo pa ravnajte z pirotehniko, pri pokanju z možnarji in karbidom. Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana! Njihova uporaba je po Zakonu dovoljena samo med 26. decembrom in 1. januarjem. Glede pokanja z možnarji in karbidom, pa želimo opozoriti na varnostne ukrepe ter na upoštevanje Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih in predpisov s področja javnega reda in miru.

Mnogi pa si bodo prihajajoče dneve popestrili tudi z obiskom prireditev, kjer je mogoče pričakovati veliko ljudi. Z udeležbo na teh dogodkih, poskrbite za lastno varnost in varnost svojega premoženja. Varno na cesti! Med prazniki je pričakovati povečan promet tudi na cestah in mejnih prehodih, zato policisti opozarjamo na strpnost in previdnost, hitrost pa prilagodite razmeram na cesti. Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali pa uporabite javna prevozna sredstva.