Nagrada za program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju iz Pomurja, v kateri sodeluje tudi regijska bolnišnica

Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju iz Pomurja je med prejemniki nagrade Heart Failure Awareness Days 2021 Award Zveze za srčno popuščanje Evropskega kardiološkega združenja. Program, ki ga v Pomurju regijska bolnišnica kontinuirano izvaja od leta 2017, je že od vsega začetka na grobo razdeljen v tri sklope aktivnosti.
Partnerji Programa za ozaveščanje in opolnomočenje o srčnem popuščanju, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota in Splošna bolnišnica Murska Sobota, so izjemno ponosni na to, da je bil Program kot primer dobre prakse nagrajen s strani najpomembnejše evropske strokovne organizacije iz tega področja, Zveze za srčno popuščanje (ang. Heart Failure Association), ki deluje v okviru Evropskega kardiološkega združenja (ang. European Society of Cardiology).

Strokovna komisija je v utemeljitvi nagrade izpostavila inovativno ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o srčnem popuščanju s kampanjo Nepopustljivo srce, kontinuirano opolnomočenje bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev tudi v času epidemije covida-19 ter močno podprtost Programa s strokovnim, raziskovalnim in pedagoškim delom strokovnega partnerja – Splošne bolnišnice Murska Sobota – pod vodstvom doc. dr. Jerneje Farkaš Lainščak.

Ob prejemu nagrade je prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., strokovni direktor Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in predsednik Združenja kardiologov Slovenije, dejal: “Zelo pomembno je vedeti, da se pri srčnem popuščanju zelo prepletajo akutna in urgentna kardiologija s preventivo. Srčno popuščanje je naraščajoči problem, ki ga bo mogoče obvladovati predvsem z ozaveščanjem, za kar smo tudi prejeli to nagrado. Ljudje moramo biti sposobni čim prej prepoznati problem in se ga obvarovati. Imamo sicer odlična zdravila, vendar se samo na to ne bomo mogli več zanašati.”

Nagrada je bila predana na srečanju nacionalnih predsednikov delovnih skupin oziroma združenj za srčno popuščanje, ki je potekalo 31.3.2022 v Atenah in sicer preko spleta, na katerem se je zbralo zbralo 32 predsednikov. Nagrada ima poleg prestižnega in strokovnega pomena tudi finančno nagrado v višini 2.000 evrov, ki bo preko Združenja kardiologov Slovenije namenjena nadaljnjim aktivnostim opolnomočenja bolnikov in ozaveščanja strokovne in splošne javnosti o srčnem popuščanju.

Trije sklopi

Prvi sklop aktivnosti je ozaveščanje širše javnosti, oseb s tveganjem za razvoj srčnega popuščanja, bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev, kot tudi zdravstvenih delavcev, o srčnem popuščanju. Za ta namen smo oblikovali posebno kampanjo Nepopustjivo srce (www.nepopustljivo-srce.si), ki je mozaik različnih aktivnosti, s katerimi poskušamo povečati prepoznavnost Programa in s tem samega srčnega popuščanja.

Drugi sklop aktivnosti je opolnomočenje bolnikov in njihovih neformalnih oskrbovalcev za izvajanje vedenj samooskrbe, s posebnim poudarkom na tistih vedenjih, ki jih bolniki v domačem okolju najmanj pogosto izvajajo, še posebej pozorno pri ranljivih skupinah bolnikov z visoko verjetnostjo za zaplete.

Tretji sklop aktivnosti pa je namenjen vzpostavitvi, vzdrževanju in širjenju sodelovanja z lokalnimi skupnostmi ter nadaljnji krepitvi mreže institucij s področja zdravja in zdravstva, socialnega varstva, nevladnih organizacij in drugih relevantnih deležnikov v skupnosti, ki bo omogočala boljši dostop do informacij o srčnem popuščanju ciljnim populacijskim skupinam (zlasti ranljivim).