Nafta Petrochem: Po petih neuspelih poskusih prodaje, je vodenje prodaje sedaj prevzelo dunajsko podjetje

Po tem, ko je bilo neuspešnih kar pet prodaj nekdanjega vsem dobro znanega podjetja Nafta Petrochem, je sedaj vodenje prodaje prevzelo podjetje NetBid, registrirano na Dunaju. Že sicer pa zbiranje ponudb za prodajo podjetja poteka do 26. junija. Bo v šesto le šlo?
Po tem, ko je vsem dobro poznano nekdanje lendavsko podjetje Nafta Petrochem bilo kar petkrat neuspešno prodano, je stečajni upravitelj Silvo Zorec sklenil dogovor z dunajskim podjetjem NetBid. Omenjeno podjetje bo odslej vodilo prodajo podjetja, zbiranje ponudb pa traja do 26. junija. NetBid Nafto Petrochem sedaj prodaja preko spletne platforme, na spletno dražbo pa je podjetje bilo dodano minuli ponedeljek. Predmet prodaje je torej podjetje Nafta Petrochem v stečaju, vključno s celotnim premoženjem: Nepremičnine (zemljišča, zgradbe ter infrastruktura in rezervoarji) ter premičnine (procesna in druga oprema) ter 51 odstotni delež podjetja Industrijske storitve d.o.o.

Pri tem velja omeniti, da je podjetje NetBid prodajalo v sodelovanju s stečajno upraviteljico Alenko Gril tudi proizvodno in tehnološko opremo podjetja Pomurka mesna industrija. Zadnja neuspešna prodaja podjetja Nafta Petrochem pred dobrim letom dni je sicer bila razočaranje, saj so mnogi verjeli napovedim, da bo nakup podjetja pomenil tudi ponovni zagon petrokemične proizvodnje. Spomnimo: Po tem, ko je stečajni upravitelj s potencialnim kupcem dogovore pripeljal praktično do konca, je ponudnik ponudbo umaknil. Že takrat smo pisali, da naj bi, neuradno, šlo za podjetje Fenolit iz Borovnice.

Interesenti za nakup so že v preteklosti sicer večinoma strmeli k demontaži tovarniških oz. proizvodnih objektov ter preselitev na drugo lokacijo, ideje o ponovnem zagonu podjetja v Lendavi pa ni imel noben. Kupec bo torej primoran podjetje kupiti v celoti. Nepremičnine družbe Nafta Petrochem d.o.o., v naravi predstavljajo kompleks zemljišč, tovarniških objektov ter infrastrukture in rezervoarjev v poslovni coni Nafta Lendava na naslovu Trimlini 1A v Lendavi, v katerih so se odvijale glavne dejavnosti podjetja:

– obrat formalina (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo),
– obrat sintetičnih mas (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, ostalih surovin in proizvodov ter procesno opremo),
– obrat fenolnih smol (zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol ter procesno opremo),
– spremljajoče podporne enote (zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in ostale logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola (M-2) ter oprema).