Nadomestne volitve za župana Občine Kobilje bodo razpisane po dopustih

Po nenadni smrti župana Občine Kobilje, Roberta Ščapa, to majhno občino sedaj vodi podžupan, Pavel Horvat. Kot so pojasnili, bo občinska volilna komisija nadomestne volitve razpisala po dopustih.
18. julija popoldan je, kot smo že poročali, v 55. letu starosti nenadoma preminil župan Občine Kobilje in podjetnik, Robert Ščap. Kot so zapisali na spletni strani Občine Kobilje, je nenadna smrt dolgoletnega župana boleča izguba za vse, ki so ga poznali ter, da se ga bodo spominjali po njegovih delih. Ščap je bil nepoklicni župan drugi mandat od leta 2014, na občini Kobilje pa so po smrti odprli žalno knjigo. V takih primerih pa seveda zakonodaja narekuje, da mora občinska volilna komisija razpisati nadomestne volitve. Te bodo razpisane po dopustih.

Kaj sledi?

S sprejetim ugotovitvenim sklepom občinski svet obvesti občinsko volilno komisijo, ki mora najpozneje v roku petnajstih dni po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata župana razpisati nadomestne županske volitve. A ker gre za poletne dni, ko so dopusti, se bo v Kobilju to nekoliko zavleklo in se bodo formalnosti pričele odvijati po dopustih. V aktu o razpisu volitev, ki se objavi v uradnem listu, bo občinska volilna komisija določila dan glasovanja. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 60 in ne več kot 90 dni.

Nadomestne volitve se opravijo po enakih pravilih, kot veljajo za splošne volitve. Izvoljeni kandidat bo opravljal funkcijo župana do naslednjih rednih županskih volitev. Občina Kobilje leži na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob slovensko-madžarski meji in je ena od treh občin v Sloveniji, ki jih sestavlja le eno naselje, ima pa 570 prebivalcev.