Nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Čentiba bodo na sporedu 19. januarja 2020

Težave v krajevni skupnosti Čentiba se vlečejo že vse od sredine oktobra. Te so se najprej začele z odstopom predsednika Branka Kolenka in tajnice Klavdije Braniša, ter nadaljevale z odstopom članice, Monike Šimon.
Do spora na relaciji Kolenko – župan je prišlo že septembra, povod za odstop pa naj bi bilo stanje cest na območju vasi Čentiba, predvsem ena izmed izjav Kolenka v tedniku Népujság. V svetu krajevne skupnosti Čentiba so tako od sedmih članov ostali: Viktor Hranilovič, Marija Sobočan, Tugomil Sobočan in Rudolf Tot. To seveda pomeni, da je z odstopom predsednika Branka Kolenka, Klavdije Braniša ter Monike Šimon odstopila več kot tretjina članov sveta krajevne skupnosti. 110. člen, 3. odstavek Zakona o lokalnih volitvah veleva naslednje: Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.

Število članov, ki se jih voli v posamezni krajevni skupnosti je določeno z Odlokom o določitvi števila članov sveta KS ter volilnih enot za volitve članov v svete KS občine Lendava. Tako se v svet KS Čentiba voli 7 članov, sedaj tri nadomestne člane. Čentibčani se boste na volitve odpravili 19. januarja prihodnje leto, vsa volilna opravila pa so pričela teči včerajšnji ponedeljek, torej 18. novembra. Občina Lendava je sicer nadomestne volitve v svet KS Čentiba razpisala minuli petek, torej 15. novembra. Število volilnih upravičencev na območju KS Čentiba je 719, volitve pa se bodo opravile v tamkajšnjem vaškem domu.