Nadgradnja visokovodnega nasipa pri naselju Benica prehaja v zaključno fazo

Po rekonstrukciji nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani konec leta 2019, so zaključena tudi gradbena dela pri nadgradnji visokovodnega nasipa 450 metrov od naselja Benica.
Včerajšnjega pregleda izvedenih del se je udeležil tudi župan Občine Lendava Janez Magyar, ki je ob tem izrazil “veliko zadovoljstvo, da bodo občani in njihovo imetje v prihodnje varni pred poplavami in se zahvalil projektnemu partnerju na slovenski strani, Direkciji Republike Slovenije za vode.” Reka Mura je v velikem delu svojega toka mejna reka, zato je za učinkovito protipoplavno zaščito izrednega pomena dobro čezmejno sodelovanje. Skupni izzivi in cilji sosednjih držav so bili prepoznani tudi v okviru aktivnosti čezmejnega usklajenega zmanjševanja poplavne ogroženosti v porečju reke Mure.

FOTO: Tomaž Galič

Zaključena gradbena dela

Rekonstrukcija nasipa na hrvaški strani se je zaključila konec leta 2019, gradbena dela na slovenski strani pa so se zaradi posledic epidemije novega koronovirusa premaknila v vremensko manj ugoden zimski in spomladanski čas, a izvedba gradnje v noben trenutku ni bila ogrožena. Z gradbenimi deli so pričeli novembra lansko leto, rezultat pa je zgrajen nov visokovodni nasip Benica, ki je povezal nasipa reke Lendve in Mure. S tem bo v prihodnje onemogočeno poplavljanje povratnih poplavnih vod reke Mure iz Murske šume, ki je do sedaj ogrožalo naselje Benica.

880 metrov dolg nov visokovodni nasip

Nadgradnja visokovodnega nasipa 450 metrov od naselja Benica vključuje gradnjo novega nasipa v dolžini okrog 880 metrov, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, vgradnjo drenaže, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in izvedbo drugih podobnih gradbenih ukrepov, z namenom funkcionalnosti objekta. V sklopu bilateralnega projekta FRISCO 2.2 je za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju reke Mure namenjeno nekaj manj kot 3 milijone evrov, od tega 1,6 milijona za dela na slovenski strani.

FOTO: Tomaž Galič