Načrtovani prenosni plinovod: Merilna regulacijska postaja v Lendavi bo razširjena, v Pincah pa bo zgrajena nova

Prenosni plinovod Kidričevo – Ljutomer – Lendava – Tornyiszentmiklós (HU)- Nagykanizsa (HU) bo povezala do sedaj nepovezana prenosna sistema Slovenije in Madžarske. Omogočila bo dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do virov plina v Italiji in severnem Jadranu ter povečala zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom tako Slovenijo s smeri vzhodnih dobavnih virov, kot tudi Madžarsko z virov Italiji in severnem Jadranu. V ta namen bo v Lendavi merilna regulacijska postaja razširjena, v Pincah, tik ob meji, pa bo zgrajena povsem nova.
V Lendavo, na tukajšnjo že obstoječo merilno regulacijsko postajo plinovod iz Kidričevega že teče, a se ta tukaj tudi zaključi, prav od tukaj pa se bo tik ob odseku pomurske avtoceste Lendava – Pince zgradil novi plinovod, ki bo mejo prečkal v Pincah, prav tako tik ob avtocesti. Javnost ima v času javne razgrnitve, od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, javna obravnava pa bo potekala 29. januarja 2019 s pričetkom ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine Lendava.

Podrobnosti do sedaj sicer še niso bile znane, a jih je moč dobiti na razgrnitvi, na lendavski Občini. V zemljo bodo torej položene jeklene, s polietilensko izolacijo obložene cevi, premera 500 mm, načrtovani tlak plina v ceveh pa naj bi bil okrog 100 barov. Cevi bodo spojene z varjenjem, prav tako pa bodo z varjenjem povezane vse armature, ki se bodo nahajale na podzemnem delu plinovoda. Omenjeni prenosni plinovod je državnega pomena in bo potekal v dolžini 9 kilometrov.

Mejna merilno regulacijska postaja Pince je načrtovana v neposredni bližini avtoceste, nasproti počivališča, pred nadvozom čez avtocesto Pince-Marof – Pince. Mejna merilno regulacijska postaja bo sestavljena iz večih objektov. V njenem sklopu so načrtovani nadzorno servisni objekt, ki je pritličen objekt velikosti približno 23m x 12m, objekt merilno regulacijske postaje, ki je zaprta nadstrešnica nad merilno regulacijskimi linijami velikosti približno 30m x 19m, višine približno 7,5m in več manjših tehnoloških objektov na platoju cevovodnih povezav. Plato postaje bo priključen na javno cesto.

Obstoječa merilno regulacijska postaja Lendava bo razširjena. V sklopu dograditve bo urejena zaprta nadstrešnica, nad merilno regulacijskimi linijami, v izmeri 20m x 10m, višine približno 7,5m ter več manjših tehnoloških objektov na razširjenem platoju cevovodnih povezav.

Prenosni plinovod Madžarska – Slovenija bo sicer potekal v skupni dolžini 114 km, od katerih 72 km poteka po slovenskem ozemlju.