Načrti: Nekdanja blagovnica, srednja šola in zdravstveni dom ter hiša brez imena

Občina Lendava je v seznam projektov, ki so bili posredovani vladi, ko je ta meseca avgusta letos zbirala predloge projektov, ki bi lahko šli v izvedbo po koncu epidemije kot ublažitev njenih posledic, uvrstila tudi ureditev nekdanje blagovnice, zdravstvenega doma, srednje šole ter hiše brez imena.
Mednarodno kulturno središče in Hiša brez imena

“Namen projekta je izboljšanje kakovosti življenja v naselju Lendava z učinkovito aktivacijo njenih potencialov za prihodnji razvoj Občine Lendava in njenega širšega okolja. S projektom ustvarjamo nov prostor v starem mestnem jedru s prepletanjem vsebin na področju kulture, turizma, izobraževana ter podjetništva, kar bomo pridobili s prenovo “stare blagovnice” ter stare meščanske hiše “Hiša brez imena.” Stara blagovnica bo postala Mednarodno kulturno središče in kot tako postala centralni kulturni prostor s knjižnico ter prostor izobraževanja, dostopa do znanja in informacij, Hiša brez imena bo prostor obrti, dela rok in strojev, ki materiale pretvarjajo v stvari, ki človeka osrečujejo in mu lajšajo življenje. Je prostor dejanj, kjer mrtvo postaja živo. Gre za sicer tržno naravnano središče, ki pa svoj poudarek najde v medsebojni interakciji ustvarjalca-obrtnika in ozaveščenega kupca. S prenovo in oživitvijo dveh pomembnih markantnih stavb na Glavni ulici bomo v staro mestno jedro vnesli nove vsebine, ki bodo v prostor vnesle novo energijo in priložnosti za oživitev starega mestnega jedra,” so sporočili iz Občine Lendava.

  • Priprava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zaključena, pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje

Prenova nekdanjega zdravstvenega doma in stare srednje šole (varovana stanovanja z dnevnim centrom za starejše ter dom starejših)

“Nekdanji zdravstveni dom v Lendavi na Glavni ulici je še v uporabi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki pa se jeseni seli na drugo lokacijo. V okviru obnove obstoječega objekta se bo izvedla reorganizacija obstoječih prostorov in sicer za namen varovanih stanovanj, dnevnega centra in dodatnih prostorov za potrebe dodatnih uslug doma starejših, kot so prehrana, delavnice, zdravstvena oskrba ipd. Nekdanja srednja šola v Lendavi na Glavni ulici je od izgradnje nove dvojezične srednje šole (2005) prazna in je (zaenkrat še) v lasti Ministrstva za izobraževanje. Predvidena je rekonstrukcija objekta za namen dodatnih kapacitet obstoječega doma starejših ki je le nekaj deset metrov oddaljen in je skorajda polno zaseden. Z novo vsebino v opuščenem objektu bi istočasno vnesli na Glavno ulico nove vsebine in priložnosti, ki bo pripomogle k oživljanju starega mestnega jedra mesta Lendava,” sporočajo iz Glavne ulice 20.

  • Projekt je v fazi projektne naloge