Način plakatiranja po krajevnih skupnostih se bo poenotil in po letu 2001 prvič tudi uredil

Občinski svetniki so na minuli 9. redni seji občinskega sveta v drugem branju sprejeli odlok o oglaševanju na območju občine Lendava. Občina Lendava bo s tem končno na enoten način uredila oglaševanje za potrebe delovanja ožjih delov občine, ki je bilo nedotaknjeno vse od leta 2001.
Predlog odloka je v 1. obravnavi bil obravnavan na 8. redni seji občinskega sveta občine Lendava z dne 16.10.2019, na minuli 9. redni seji pa so občinski svetniki predlog odloka s pripombami tudi sprejeli. V razpravi je bil podan predlog, da se način plakatiranja po krajevnih skupnostih končno poenoti, predvsem po izgledu in namenu plakatiranja. “Občinska uprava je pravilno zaznala problematiko oglaševanja. Pohvalno je, da je pristopila k pripravi novega predloga odloka, da pa je potrebno jasno in konkretno določiti pravila oglaševanja na javnih in drugih površinah ter ali se lahko med druge površine uvrščajo tudi privatna zemljišča,” je bilo moč slišati že na prvi obravnavi.

Predlog odloka ne ureja mikrolokacij na območju mestne skupnosti ali posameznih krajevnih skupnostih. Mikrolokacije se določijo na podlagi “Karte lokacij,” kjer bodo v skladu s prostorskimi akti določene lokacije na parcelah ter prav tako lokacije oglaševanja za potrebe delovanja ožjih delov občine. Za tovrstno oglaševanje se predvideva uporaba oglasnih desk, ki so nameščene na objekte ali so prostostoječe na javnih površinah. Na tak način bo na enoten način urejeno oglaševanje za potrebe delovanja ožjih delov občine.

Predlog odloka ureja oglaševanje izključno na javnih površinah, saj oglaševanja na zasebnih površinah in objektih ni mogoče urejati na podlagi odloka, saj bi za sprejem takšne ureditve morala biti podana jasna in neposredna zakonska podlaga, ki je v obravnavanem primeru ni. Odlok o oglaševanju ne predstavlja prostorskega akta v smislu določb zakonodaje o urejanju prostora, zaradi česar ne more predpisovati obveznosti pridobitve dovoljenja za postavitev objektov na zemljiščih v zasebni lasti.

Poglavitne rešitve odloka so zagotovitev boljših pogojev za obveščanje in plakatiranje na območju celotne občine Lendava brez, da bi pri tem zavirali svobodno podjetniško iniciativo. Z odlokom se urejajo pogoji za oglaševanje in obveščanje na objektih in napravah za oglaševanje in obveščanje postavljenih na javnih in drugih površinah na območju občine, prepovedi v zvezi s plakatiranjem in obveščanjem, izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja, nadzorstvo in sankcioniranje kršitev predmetnega odloka. Z novim Odlokom o oglaševanju Občina ureja to področje v skladu s predpisi s področja varnosti v cestnem prometu in področja volilne kampanje.