Na zasedanju Komisije za pripravo statuta in poslovnika ugotovili, da člen statuta občine morda ni skladen z zakonom

Včeraj, ob 16.00 uri, se je v prostorih mestne hiše v Lendavi odvijalo prvo izredno zasedanje Komisije za pripravo statuta in poslovnika. Na zasedanju so med drugim ugotovili, da en izmed členov statuta občine Lendava, kljub strokovnemu pregledu statuta v letu 2014, morda ni skladen z Zakonom o lokalni samoupravi.

Zadnji dan pred iztekom roka za sklic zbora občanov mesta Lendava, torej 18.11.2016, je predlagatelj Boštjan Kelenc, s strani župana občine Lendava prejel sklep, s katerim je župan njegovo zahtevo zavrnil iz razloga, da k zahtevi ni bilo priloženih dovolj podpor zahtevi, ki po županovi interpretaciji znaša deset odstotkov volivcev v krajevni skupnosti Lendava. V nadaljevanju je župan med drugim navedel še, da se zadeva daljinskega ogrevanja večstanovanjskih stavb v mestu Lendava niti ne more obravnavati na zboru občanov.

Župan občine Lendava, mag. Anton Balažek je v sklepu zapisal, da glede na statut občine, mora sklicati zbor krajanov celotne občine na podlagi zahteve 5 odstotkov volivcev, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na podlagi zahteve 10 odstotkov volivcev.

Je 81. člen statuta Občine Lendava neskladen s 45. členom Zakona o lokalni samoupravi?

Na zasedanju Komisije za pripravo statuta in poslovnika je kot prvi dvom v skladnost 81. člena statuta Občine Lendava s 45. členom Zakona o lokalni samoupravi podal član komisije Igor Kulčar, ki je mnenja, da “statut Občine Lendava (ki je podzakonski akt) ne more biti nad Zakonom o lokalni samoupravi, ki mejo postavlja pri najmanj petih odstotkih, ne glede na občino ali krajevno skupnost,” statut občine pa v 81. členu navaja da mora župan sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Sklep župana občine je sicer res skladen s statutom občine, a je prav 81. člen statuta občine, na podlagi katerega je župan izdal sklep, morda neskladen s 45. členom Zakona o lokalni samoupravi, kar lahko pomeni, da sklep ni skladen z zakonom. Jasna Bračič-Szabó je sicer poudarila, da je statut občine leta 2014 bil pregledan s strani strokovne službe pristojnega ministrstva, a so prisotni bili mnenja, da so se pri pregledu morda lahko zgodile napake. Ob tem so prisotni sprejeli sklep, da se omenjeni 81. člen statuta občine da v vnovičen pregled Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in da se morebitna anomalija odpravi.

Med drugim je bil sprejet še dodaten sklep, da se v primeru napake v statutu, ta kar najhitreje odpravi in uskladi. V primeru, da je 81. člen statuta občine res neskladen s 45. členom Zakona o lokalni samoupravi, županov sklep o sklicu zbora občanov ne bo imel teže. Med drugim je Aleš Kozar, vodja urada župana na seji povedal, da se bo organizirala javna tribuna na temo daljinskega ogrevanja.

Kršitev županu očita tudi Kelenc

Boštjan Kelenc županu očita kršenje že omenjenega 45. člena Zakona o lokalni samoupravi. Z 216 podpisi je sicer bilo teh 5 odstotkov preseženih. Kelenc je med drugim v zahtevi še omenil, da v kolikor v petih dneh ne bo sklican zbor občanov (pet dni se izteče konec tega tedna), “bodo primorani zahtevati ukrepanje države.”