Na vrh odličnih mentorjev znova postavili Oddelek za perioperativno medicino Splošne bolnišnice Murska Sobota

Zdravniška zbornica Slovenije je objavila drugo anketo, v kateri so zdravniki specializanti anonimno ocenjevali svoje mentorje ter oddelke oz. ustanove, kjer se usposabljajo. Med slednjimi je na sekundarni ravni zdravstvenega varstva prvo mesto pripadlo Oddelku za perioperativno medicino Splošne bolnišnice Murska Sobota. Prvi mesti med mentorji v bolnišnicah pa sta prav tako pripadli zdravnikoma specialistoma naše bolnišnice, Goranu Larnsaku in predstojnici oddelka Ireni Drožina.
Oddelek je z najvišjo povprečno oceno 5 ocenilo največ specializantov, 87. Tudi Larnsak in Drožinova sta dobila največ povprečnih ocen 5, prvemu jo je prisodilo 70, drugi pa 50 specializantov.

Dr. Gregor Prosen, predsednik sveta za izobraževanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije, je ob današnji prestavitvi ankete povedal, da so pri njej izhajali iz prepričanja, da je zdravnikovo najpomembnejše poslanstvo resda zdraviti bolnika, vendar pa je takoj za tem oz. skoraj hkrati zdravnikova dolžnost svoje znanje prenašati mlajšim kolegom.

“Mentorstvo je namreč osnovna izobraževalna celica v medicini, ki dokazano predstavlja možnost podpore za učenje in napredovanje tako za specializanta kot mentorja. Za izobraževanje mladih zdravnikov in posledično vzpostavitev odprte komunikacije je ključno, da imajo mladi zdravniki na voljo mentorje, ki prenašajo znanje na mlajše generacije z veseljem, vnemo in zadovoljstvom, od tega, kako in koliko so zdravniki pripravljeni udejanjati slednje, pa je odvisna kakovost izobraževalnega procesa in posledično kakovost zdravstvene oskrbe prebivalstva,” je poudaril Prosen.

Direktor bolnišnice Bojan Korošec je ob tem povedal: “Ponosni in veseli smo, da so mladi zdravniki spoznali in tako visoko ocenili dva specialista mentorja iz naše bolnišnice za prenos znanja na mlajše kolege. Dobro delo z mladimi zdravniki je prav gotovo dobra popotnica za delo vnaprej.”

Strokovni direktor bolnišnice Daniel Grabar ob tem pravi: “Zadovoljni smo, da zavzetost sodelavcev za usposabljanje mladih in profesionalni pristop na povsem človeški osnovi prepoznajo tudi mladi v izobraževalnem procesu. Visoko oceno pa sprejemamo s ponosom in zadovoljstvom, obenem pa kot obvezo, da bomo še naprej najboljša učna bolnišnica tudi na preostalih segmentih naše dejavnosti.”

“Mentorstvo je in mora biti  zasnovano na nostalgični empatiji in ima veliko odgovornost, kakšno generacijo zdravnikov bomo vzgojili za prihodnost. Odnos učitelja in učenca je spoštljiv in enakopraven odnos, kjer ena stran vlaga znanje in druga izkušnje z namenom ustvariti moralno-etično in strokovno skoraj neoporečnega zdravnika. Ne verjamem v avtoriteto, pridobljeno s kričanjem, to je strah, ki je destruktiven,” pa je povedal najbolje ocenjeni mentor na sekundarni in terciarni ravni Larnsak.

Tudi predstojnica oddelka Drožinova je ponosna na 1. mesto med ustanovami oz. oddelki v letih 2019 in 2020. “To pomeni, da je pot, ki smo jo izbrali, prava, pa tudi polna izzivov,” je dodala.

V prvi anketi so specializanti kot odlične prepoznali Oddelek za perioperativno medicino, odsek za travmatologijo Kirurškega oddelka in Otroški oddelek naše bolnišnice. Prva dva sta dobila najvišjo možno povprečno oceno 5, tretji pa oceno 4,9.

Med desetimi najbolje ocenjenimi v slovenskih bolnišnicah na sekundarni in terciarni ravni so bili mentorji iz naše bolnišnice Goran Larnsak, Slavko Kramberger in Martina Omar.