Na snemanja in neposredne prenose občinskih sej bo potrebno še malo počakati

Čeprav so se s pričetkom neposrednega prenosa in objave videoposnetkov seje na spletni strani občine vsi občinski svetniki na včerajšnji 3. redni seji občinskega sveta soglasno strinjali, pa neposrednega prenosa zaradi pomislekov nekaterih članov občinskega sveta, kljub pripravljeni snemalni napravi, niso zagnali. Poglejmo podrobneje …
Statut občine v svojem 15. členu določa, da je delo organov občine javno ter da se med drugim javnost dela zagotavlja tudi z javnostjo sej občinskih organov, kamor sodijo tudi seje občinskega sveta. Vprašanje snemanja sej se je v prejšnjem mandatu večkrat pojavilo, podane so bile tudi pobude po takem načinu zagotavljanja javnosti obravnav in odločanja na sejah. S tem namenom je bilo ob sprejemu novega poslovnika leta 2015 v njegovo besedilo vgrajenih nekaj določb, ki to omogočajo, a se o tem niso nikoli resneje pogovarjali.

Tokrat je pobuda prišla iz strani občinskega svetnika Romea Gala, župan Občine Lendava pa je svetniško pobudo uvrstil na dnevni red včerajšnjega zasedanja občinskega sveta. Čeprav so prav vsi občinski svetniki z dvigom rok podprli snemanje in neposredni prenos občinskih sej, pa je nekaj bilo tudi takih, ki so izrazili dvom v tak način izvajanja demokracije, zato je snemalna naprava ostala le v stanju pripravljenosti, o čemer je že med samo sejo občinskega sveta svoje sledilce na priljubljenem spletnem socialnem omrežju Facebook obvestil podžupan Občine Lendava, dr. Mihael Kasaš. Pod prispevkom so se, pričakovano, dobesedno vsuli komentarji ogorčenja.

Je torej za prenos in snemanje seje, ki bi se sicer včeraj že lahko izvajala saj so se s tem strinjali občinski svetniki, zmanjkalo politične volje?

“Zanima me, ali je poslovnik v soskladju z novo uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), saj se to varovanje osebnih podatkov uvaja že od lanskega maja. Jaz sem prva, ki se strinja, da se seje tudi prenašajo v živo, to tudi podpiram …/… vendar je za tem pravna zagata. Če ni vse usklajeno z GDPR-jem, se lahko zgodi, da bo nekdo, čigar ime se bo slišalo med sejo sveta, lahko podal tožbo. Gledam to tudi iz drugega vidika. Gre za veliko odločitev, zato mislim, da bi morali najprej pregledati, če je poslovnik in če so vsi pravilniki skladni z GDPR-jem, zato, da ne bi prihajalo do kakšnih zapletov. Ne bi želela, da že takoj na začetku naredimo napako,” je dejala Rahela Hojnik Kelenc, občinska svetnica.

“Nimam nič proti, da se seje predvajajo, malo me preseneča, da moramo to danes izpeljati po hitrem postopku. Ne soglašam s tistim delom, ki navaja, da lahko posnetke seje objavljajo tudi različni mediji, saj večina teh omogoča komentiranje, ki pa niso primerno urejeni -anonimni komentarji itd. Ne vem če je to najbolj pravilno, da smo temu izpostavljeni, ker dejansko vsi, ki tukaj sedimo imamo svoje ime in priimek ter za svojimi besedami stojimo. Težav s tem, da se to predvaja in tudi kadar koli pogleda na spletni strani občine sicer nimam, a na to, da bi to dajali medijem, pa imam osebne zadržke,” je dejal Ferenc Horváth in to večkrat poudarjal tudi v nadaljevanju seje.

“Strinjam se, da se seje snemajo, pa tudi če bi se današnja, a je potrebno formalnosti, o katerih je govorila Rahela, urediti. Glede tega, da se snema nimam ničesar proti in je prav, da ljudje vidijo kaj kdo pove,” pa je na kratko dejal Stanko Gjerkeš.

Praktična rešitev bo sprememba poslovnika

Trenutni poslovnik občinskega sveta občine Lendava sicer sedaj omogoča le osnovna izhodišča, a hkrati ta ni skladen z veljavno zakonodajo, kar v praksi pomeni, da se prenos in snemanje sej lahko kljub temu  vrši na način, da se pred vsako sejo pridobi (pozitivno) soglasje slehernega občinskega svetnika. V tem delu bo torej Občina Lendava pristopila k spremembi poslovnika na način, da bodo poslovniška določila o snemanju sej konkretnejša in da bo jasno ter nedvoumno določeno kdaj se seje snemajo, kakšen je namen snemanja in javne objave, kako se hranijo posnetki in v kakšnem obdobju ter kdo je upravljavec  podatkovne baze posnetkov. V praksi to pomeni, da pred vsako sejo zbiranje soglasij ne bo potrebno. O snemanju sej bodo tako obveščeni tudi vsi vabljeni in drugi prisotni na seji, saj bo v veliki sejni dvorani, kjer potekajo seje občinskega sveta, na vidnem mestu objavljeno obvestilo o snemanju in prenosu sej.

Rahelo Hojnik Kelenc je kmalu za tem zaskrbelo, kaj bo takrat, ko bo kdo naprimer preklinjal ali pa takrat, ko se bo govorilo o imenih ljudi, ki jih na seji ni? “Nekdo se bo na to obesil.” Ferenc Horváth pa se je spraševal, kako bo vedel, kaj je varovani osebni podatek. “Sem za to, da se predvaja na spletni strani Občine, s tem težav nimam, podpiram, nisem pa za to, da lahko to uporablja vsak, prosto po Prešernu v nedogled,” pa je še dodal Horváth. Župan Janez Magyar je ob tem prisotne nekoliko okaral, da “smo s tem v predvolilnem času vsi soglašali. Sedaj občinski svet na tem dela in bodite konstruktivni.”

“Temu nisem nasprotoval niti pred leti, ko smo prvič o tem govorili. Bil sem enakega mnenja kot Ferenc Horváth, a tudi če ne bo tako, s tem nimam težav. Če tukaj piše Jožef Gerenčer, SMC, naj tudi tisti, ki komentira, napiše svoje ime in priimek, pa vendar me to ne moti. Moj predlog je, da sklep sprejmemo, a se naj v nekem roku uredijo vse potrebne formalnosti in poslovnik. Za tem se naj k temu pristopi brez zadržkov,” pa je dejal Jožef Gerenčer.

“Zadeva ni tako enostavna, ker če bi bila, bi bila že zdavnaj rešena. Verjamem, da bo snemanje sej pripomoglo k večji politični kulturi in odgovornosti. Jaz s tem nimam težav. Si to zelo želim, vendar eno vprašanje, zakaj niste pripravili spremembe poslovnika? Zakaj prevaliti odgovornost na posamezne člane občinskega sveta. Jaz bom podpisal, da se razumemo, vendar ta predlog, ta pristop in prevaliti odgovornost na posamezne člane občinskega sveta, … Mislim da sprememba poslovnika v prvem kontekstu ni noben problem. Če ste se pravno toliko posvetovali, verjetno tudi veliko stroke ve, kako poslovnik spremeniti. To bi bilo korektno. Drugače pa s tem nimam težav. Imam pa težavo s tem, da na nek način občinske svetnike porivamo v neko luknjo, v neko neznanko. Jaz bom to podpisal, ne zdi pa se mi primerno. Poslovnik spremenit ni taki bav-bav,” je dejal mag. Anton Balažek.

“Odgovornost je na vsakemu posamezniku. To, da odgovornost predajamo na vsakega posameznika je čisto jasno. Tudi če bi spreminjali poslovnik. Saj pa poslovnik tudi mi sami spreminjamo in tukaj ne vidim nobenega razloga in nobene utemeljene argumentacije, da ne bi tega storili,” je dejal dr. Mihael Kasaš, podžupan.

“Zagotovo bom poklical Občine, ki to že počnejo več let. Vse seje so posnete. Saj pa smo odrasli ljudje, vemo kaj govorimo, vemo kaj govorimo zdaj, tukaj sedijo novinarji … Če bom govoril bedarije, pač naj to novinarji zapišejo. Nimam nič proti. Ampak, veste, ljudje želijo, da nas vidijo, kako razpravljamo pa kaj razpravljamo. Če pač to ne bo šlo v proceduro da se to podpiše, se strinjam, da je potrebno iti v čimprejšnjo spremembo poslovnika. Jaz bom to zagotovo takoj podpisal in oddal,” pa je dejal Ivan Koncut.

In kaj pravi informacijski pooblaščenec? Potrebno bo najprej spremeniti poslovnik, a je včerajšnji dvig rok bil (za včerajšnjo sejo) dovolj.

V zvezi s snemanjem občinskih sej s strani občine je informacijski pooblaščenec v preteklosti že pripravil več mnenj, ki smiselno enako veljajo tudi ob upoštevanju nove evropske ureditve varstva osebnih podatkov. Iz teh izhaja, da mora biti snemanje sej občinskega sveta primarno urejeno v aktih občine. Občinski svet ima vselej možnost, da sam odloči, kako bo zagotavljal javnost svojega dela in to uredi s poslovnikom (ali drugim aktom, ki ureja njegovo poslovanje).

V primeru snemanja sej občinskega sveta morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali (npr. za namen naprave zapisnika, namen posredovanja posnetka medijem ali za namen objave na svetovnem spletu) in koliko časa se bodo shranjevali.

Če so določbe poslovnika o snemanju sej in uporabi posnetkov dovolj natančne in brez omejitev dostopne javnosti, bi lahko šteli, da je privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot jo za določene namene ureja poslovnik (praviloma bo šlo za zagotavljanje javnosti dela občinskih organov), podana z udeležbo na seji. Ker lahko objava posnetkov javnih sej občinskega sveta na spletu pomeni hud poseg v zasebnost posameznika, je še toliko bolj pomembno, da se v poslovniku natančno opredelijo pogoji in namen objave.