Na seji občinskega sveta v Črenšovcih se je zapletlo že pri dnevnem redu

Na minuli 2. redni seja občinskega sveta Občine Črenšovci, ki se je odvila v sejni sobi Občine, sta bili glavni temi imenovanje članov odborov in komisij ter obravnava paketa petih predlogov svetniške skupine NSi.
Medtem, ko je prva redna seja Občinskega sveta Občine Črenšovci, ki je potekala 13. decembra 2018, minila povsem gladko, saj je šlo tako rekoč le za formalnosti, se je na 2. redni seji zapletlo že takoj na začetku ob sprejemu dnevnega reda. S strani novoizvoljene županje Vere Markoja predlagan dnevni red je namreč prejel le 5 glasov od prisotnih 14 svetnikov (skupno občinski svet v Črenšovcih sicer šteje 15 svetnikov). Večina svetnikov je namreč potrdila predlog svetnika Nove Slovenije Mihe Horvata o dopolnitvi dnevnega reda z dodatno točko, v okviru katere so svetniki obravnavali paket 5 predlogov NSi, saj po njihovem mnenju predlagan dnevni red ni bil v skladu s 25. členom poslovnika. Hkrati pa je po mnenju večine ključno, da se svetniki izrečejo o podpori tem predlogom že pred obravnavo občinskega proračuna za leto 2019.

Večina svetnikov: “Prvotni predlog glede sestave odborov ni pošten”

Največ časa so svetnice in svetniki posvetili imenovanju članov odborov, komisij in vaških odborov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na osnovi prejetih predlogov pripravila predlog o sestavi delovnih teles občinskega sveta. Po mnenju večine svetnikov ta predlog ni bil korekten, saj ni upošteval pravične razporeditve števila predstavnikov glede na obe volilni enoti, niti volilnega rezultata, saj ni bila upoštevana volja volivcev na zadnjih lokalnih volitvah. Zato je skupina svetnic in svetnikov pripravila nov predlog, ki odpravlja vse anomalije. Hkrati so predlagatelji poudarili, da nimajo nič proti prav nobenemu posamezniku, ki je bil predlagan v kateri odbor, ampak želijo le pošteno sestavljene odbore. Vsi novi predlogi so bili sprejeti, večino teh novih predlogov pa je potrdilo kar 11 svetnic in svetnikov od prisotnih 14.

Lista Glas ljudstva bi “sama sebi” predlagala nadzor

Naslednjič se je nekoliko zataknilo pri imenovanju članov nadzornega odbora Občine Črenšovci, kjer je svetnik Dušan Utroša v imenu lista Glas ljudstva želel doseči spremembo predlagane sestave nadzornega odbora. A vsem svetnicam in svetnikom razen trem se je zdelo nedopustno in politično nehigienično, da bi lista Glas ljudstva tako rekoč sama sebi predlagala nadzor, saj je na njihovi listi kandidirala tudi izvoljena županja Vera Markoja. Zato je z 11 glasovi od 14 bil potrjen predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Nadzorni odbor Občini Črenšovci bodo tako odslej sestavljali Rozina Pučko (na predlog NSi), Anita Gjerek (na predlog Neodvisne liste) in Anton Horvat (na predlog SLS).

Obeta se sprejetje predlogov NSi namenjenih predvsem mladim

Na osnovi dopolnjenega dnevnega reda so svetnice in svetniki obravnavali tudi paket petih predlogov svetniške skupine NSi: Subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50 % za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja, subvencioniranje komunalnega prispevka podjetjem, subvencioniranje obrestne mere kredita za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja, uvedba enkratne denarne pomoči v višini 2.500 EUR v primeru rušenja propadajoče stavbe in gradnje nove stanovanjske hiše, prav tako pa tudi zvišanje stimulacij za študentke in študente. Vsi sodelujoči v razpravi so izrazili naklonjenost vsem predlogom Nove Slovenije, stališče pa je povzel svetnik Damijan Hozjan (Neodvisna lista), ki je dejal, da se mu predlogi zdijo dobri, ampak je potrebno doreči še podrobnosti o njihovi konkretni izvedbi, hkrati pa verjame, da predloge podpirajo vsi svetniki, ker v nasprotnem primeru se sprašuje kaj v občinskem svetu počnejo tisti, ki tega ne bi podprli. Svetniki so ob zaključku razprave soglasno sprejeli sklep, da so predlogi primerni za nadaljnjo obravnavo in se bo o njih dokončno odločilo v fazi obravnave proračuna. Prav tako pa je županja napovedala, da bo predlog občinskega proračuna za leto 2019 te predloge NSi že upošteval.

Nadomestni svetnik in prodaja dveh kobil

Črenšovski svetniki so na 2. redni seji med drugim potrdili tudi mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Črenšovci. Kot svetnica je namreč bila izvoljena Vera Markoja, ki pa je bila izvoljena tudi kot županja. Zato je Markojevo zaradi nezdružljivosti funkcij zdaj v občinskem svetu zamenjal Boris Kreslin iz Gornje Bistrice. Prav tako so svetniki potrdili zagotovitev proračunskih sredstev občine za nadaljevanje podporne zaposlitve invalidne osebe za polovični delovni čas na Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci. Sprejet pa je bil tudi sklep o odprodaji dveh kobil, ki sta bili nabavljeni v okviru projekta ROMA CARAVAN v romskem naselju Kamenci. Ob zaključku je županja odgovorila še na nekatera aktualna vprašanja glede vodovoda, čistilnih naprav in razpisa WiFi4EU, na katerega se je Občina Črenšovci na predlog NSi prijavila že v prejšnjem mandatu in bila uspešna, s tem pa pridobila 15.000 EUR nepovratnih sredstev za vzpostavitev brezžičnih omrežij.