Na Pušči podpisali pismo o nameri za vzpostavitev informacijske točke

Na slavnostnem dogodku, ki je potekal včerajšnji petek v večnamenski dvorani na Pušči, je pismo o nameri za vzpostavitev informacijske točke v Krajevni skupnosti Pušča podpisalo kar 15 organizacij in institucij, ki bodo zagotavljale izvajanje različnih vsebin. Aktivnost že sovpada s 110. obletnico naselja Pušča, ki jo bodo krajani in krajanke praznovali v mesecu oktobru.
Na dogodku, ki so ga organizirali Mestna občina Murska Sobota, KS Pušča ter Razvojni center Murska Sobota so uvodoma prisotne pozdravili predsednik krajevne skupnosti, Dalibor Cener Horvat, župan Mestne Občina Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek ter romski svetnik, Darko Rudaš. Kot je uvodoma dejal župan je ponosen na dosedanji razvojni napredek v romskem naselju. Nenazadnje tudi Mestna občina v zadnjih letih izvedla številne projekte, ki so izboljšali predvsem infrastrukturne pogoje v samem naselju.

Darko Rudaš je izpostavil, da je Pušča na novi prelomnici in prihaja v novo razvojno fazo. “Potrebno je povedati da je Mestna občina Murska Sobota v zadnjih letih opravila izjemno delo na področju zagotavljanja infrastrukturnih pogojev ter ureditve celotnega romskega naselja,” je še dodal Rudaš, ki meni, da je potrebno ponovno storiti drzen korak naprej po tem, ko je bilo naselje urejeno z infrastrukturnega vidika, sedaj pa je potrebno razvoj nadgraditi z namenom dviga življenjskega standarda položaja Romov. In 110 obletnica naselja je pravi čas za to.

V nadaljevanju je Rok Petje iz Razvojnega centra Murska Sobota, ki koordinira aktivnosti, predstavili način vzpostavitve delovanja informacijske točke in prihodnje delovanje. Kot je poudaril je ključni namen zaradi katerega bo vzpostavljena Informacijska točka na Pušči, potreba po celovitem in organiziranem razvoju romske skupnosti, medsebojnem povezovanju ter ustvarjanju novih priložnosti za izboljšanje položaja in življenjskega standarda romske skupnosti v Murski Soboti. S tem namenom bo kmalu zaživela tudi popolnoma opremljena pisarna z vso tehnološko opremo in sicer iz aktualnega projekta Dream Road v katerem kot projektni partner sodeluje Mestna Občina Murska Sobota, vlogo vodilnega partnerja opravlja RIS Dvorec Rakičan, na Razvojnem centru Murska Sobota pa sodelujejo kot izvajalci projekta. Vseh 15 institucij pa bo tako dobilo tudi vse potrebne pogoje za nemoteno delo v naselju.

V nadaljevanju so besedo dobile vse prisotne institucije, ki so se strinjale, da je tovrstno sodelovanje potrebno in bodo z veseljem izvajali aktivnosti v naselju ter da že pripravljajo ustrezne vsebine.

Pismo o nameri za vzpostavitev informacijske točke v Krajevni skupnosti Pušča je kasneje skupaj podpisalo kar 15 organizacij in institucij, ki bodo zagotavljale izvajanje različnih vsebin. Organizacije, ki bodo zagotavljale vsebine pa se bodo tako osredotočale na svetovanje in usmerjanje na informacijski točki, nudile podporo pri reševanju romske problematike ter spodbujale medsebojno povezovanje in izvajanje skupnih projektov. Projekti so še posebej pomembni.

Pismo o nameri so tako podpisale Mestna Občina Murska Sobota, Razvojni Center Murska Sobota, Urad vlade RS za narodnosti, Policijska uprava Murska Sobota, Center za socialno delo Murska Sobota, Zavod RS za zaposlovanje, Ljudska univerza Murska Sobota, Komunala Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica, Vrtec Murska Sobota, Ris, raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, Slovenska zveza za javno zdravje okolje in tobačno kontrolo, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod ter Krajevna skupnost Pušča.