Na Pušči dokončali kanalizacijski sistem

Mestna občina Murska Sobota v teh dneh zaključuje naložbo v kanalizacijski sistem v krajevni skupnosti Pušča, za katero je pridobila sredstva Republike Slovenije iz naslova razpisa za ureditev infrastrukture v romskih naseljih.
Mestna občina Murska Sobota je 22.6.2017 z družbo Pomgrad Murska Sobota podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije na Pušči – III. faza. Izvajalec je z deli končal v 80 dnevnem pogodbenem roku, včeraj je bil izveden tehnični pregled, v sorazmerno kratkem času bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Pogodbena vrednost del je znašala 165.786,00 €. Zgrajeno je bilo 820 m fekalne kanalizacije tako, da bo sedaj v celotnem naselju Pušča možno priključevanje na kanalizacijo (sami priključki posameznih gospodinjstev na kanalizacijski sistem v investicijo niso zajeti). Vsi občani v naselju, ki doslej niso imeli možnosti priključitve, se bodo lahko priključili na kanalizacijski sistem takoj po plačilu komunalnega prispevka.

V sklopu investicije je bilo asfaltirano tudi 280 m ceste, na kateri je bila urejena meteorna odvodnja s ponikanjem, cestna razsvetljava in površine za pešce.

Investicijo je sofinancirala Republika Slovenija, v višini 152.562,00 € iz naslova razpisa za ureditev infrastrukture v romskih naseljih, občina je prispevala strošek DDV-ja, ki v danem primeru znaša 13.224,00 €.

Zadovoljstvo zaradi dokončanja naložbe je izrazil tudi romski svetnik Darko Rudaš, ki si je tudi sam zelo prizadeval za pridobitev omenjenih sredstev.