Ostalo

Na območju policijske postaje Lendava je lansko leto mejo na nedovoljen način prešlo 49 tujcev, 19 več kot leto poprej

S prisotnostjo ob določenih urnih intervalih izhajajoč iz analiz tveganja so lendavski policisti v letu 2018 varovali državno mejo pri železniškem in cestnem mostu zunaj naselja Petišovci ter širše območje Hotize. Suverenost in jurisdikcijo so izvajali skladno z odločbo arbitražnega sodišča. Pri varovanju državne meje so odkrili 49 tujcev, ki so ilegalno vstopili preko zunanje schengenske meje.
“Pri varovanju državne meje smo dajali največji poudarek zagotavljanju suverenosti ozemlja Republike Slovenije, območju zaselka Mirišče, prav tako smo postavljali kontrolne točke ob cestah za brodove. S stalnimi patruljami smo varovali državno mejo tudi na sekciji 3HR – območje broda Miklavec, ter cest, ki vodijo do brodov Novakovec, Podturen ter območje tromeje. Na notranji meji smo posebno pozornost usmerjali na območje avtocestnega odseka v Pincah s severnim  n južnim počivališčem, kjer se kriminaliteta nadaljuje (tatvine goriva, goljufije, ponarejanje denarja, ponarejanje listin,…). Zato smo več aktivnosti posvečali obvladovanju tega pojava, v smislu odvračanja čezmejne kriminalitete. S temi ukrepi smo uspešno zajezili ilegalne migracije iz R Hrvaške,” je zapisal komandir policijske postaje Lendava, Željko Križanič.

Na področju bivanja in zaposlovanja tujcev so sproti spremljali stanje na tem področju in sodelovali z ustreznimi službami upravne enote in zavoda za zaposlovanje. Na tem področju so izvedli vse načrtovane poostrene nadzore po akciji Migrant in izrekli tudi posamezne ukrepe zoper kršitelje. Posebna pozornost  je bila namenjena tujcem, kateri so se prijavili za bivanje s t.i. “policijsko prijavo,” pri čemer ni bilo ugotovljenih kršitev predpisov. Na notranji meji so zaradi preprečevanja in odkrivanja čezmejne kriminalitete, preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in ugotavljanja nedovoljenega vstopa na podlagi 35. člena Zakona o nadzoru državne meje izvedli izravnalne ukrepe v 370 primerih zoper 456 oseb.

“Na podlagi preverjanj smo zaznali 35 zadetkov v Schengenskem informacijskem sistemu. Po Zakonu o tujcih smo obravnavali skupaj 60 kršitev. Kljub povečanju števila ilegalnih migrantov je število kršitev približno na enakem nivoju, kar je posledica večjega števila namer za podajo vloge za mednarodno zaščito. Izdali smo dve odločbi o prostovoljni vrnitvi, ter sprejeli 33 namer za podajo vloge za mednarodno zaščito. Na podlagi statističnih podatkov lahko stanje na področju državne meje in tujcev ocenimo kot ugodno, saj je število nedovoljenih prehodov državne meje minimalno glede na absolutne številke obravnavanih migrantov v državi. V letu 2018 so ugotovili 49 ilegalnih prehodov zunanje meje t. j. meje s Hrvaško. Po trendu upadanja števila kršitev s področja mejnih zadev in tujcev ugotavljamo, da se je število kršitev v zadnjih dveh letih povišalo, kar je posledica povišanja števila prijetih ilegalnih migrantov. Obravnavali smo še 16 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili na notranji meji. Največ tujcev na nedovoljen način vstopi na avtocesti številka 5 pri Pincah (A5). Po strukturi oseb po državljanstvu, ki so v letu 2018 nedovoljeno prestopile zunanjo mejo so najpogosteje državljani Pakistana (27) in Turčije (18), na notranji meji pa državljani Indije (5) in Irana (3),” je še zapisal Križanič.