Na Občini Lendava prepričani, da se smrad širi iz kompostarne v Trimlinih

Tudi na naše uredništvo se je v minulih dneh in tednih obrnilo nekaj občanov, katerih skupna točka je bila vnovično zaznavanje smradu. Občina Lendava je javnost včeraj obvestila, da se je ta, kot so zapisali, širil iz kompostarne v Trimlinih, ob tem pa so ugotovili še postavitev domnevno nelegalnega objekta.
“Do današnjega dne je Občina v skladu s svojimi pristojnostmi opravila tri inšpekcijske oglede terena in objekta v Trimlinih: 21. julija ter 5. in 19. avgusta. Ob prvem pregledu je bilo ugotovljeno, da se na zemljišču s parc. št. 2913/2 k.o. Lendava, v naselju Trimlini nahaja na novo izgrajen objekt, ki presega dimenzije enostavnega objekta in se ga lahko klasificira kot skladiščna stavba. Občina Lendava kot mnenjedajalec glede skladnosti objekta s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi v občini Lendava za predmetni objekt ni izdajala nobenega dokumenta, zato domnevamo, da gradbeno dovoljenje za predmetni objekt ni bilo izdano.

Pri ostalih inšpekcijskih pregledih pa smo ugotovili, da se iz zgoraj omenjenega objekta in njegove neposredne bližine širi neznosen smrad, ki ga zaznavajo tudi v drugih naseljih v občini. Smrad je posledica ravnanja s kompostom, ki ga tamkajšnji zaposleni mešajo ter prekladajo na zemljišču ob objektu. Občina Lendava je v skladu s svojimi pristojnostmi odstopila zadeve v reševanje pristojnemu državnemu inšpektoratu – Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor ter zaprosila, da v skladu s svojimi pristojnostmi opravijo ogled kraja ter v najkrajšem času ukrepajo v skladu s predpisi,” so sporočili iz Občine Lendava in dopisali, da bodo o ugotovitvah ter ukrepih inšpektorata obvestili javnost.

FOTO: Občina Lendava