Na javno naročilo za obnovo občinskih objektov ni prispela niti ena ponudba

Občina Lendava bi se v letošnjem letu želela lotiti prenove občinskih objektov, pa se kot kaže zaenkrat ne bo. Na javno naročilo, odpiranje ponudb katerega je potekalo včeraj, ni prispela ena sama ponudba. Prenova objektov bo se tako kot kaže zavlekla.
Vaški domovi zadnjih nekaj let kažejo sliko več desetletnega zanemarjanja. Za to seveda ni kriva zgolj nezainteresiranost prejšnje občinske oblasti, temveč tudi dejstvo, da je nekaj vaških domov na območju naše občine v lasti cerkve, ki pa sredstev za prenove nima. Trenutno vodstvo Občine je sicer med svoje prioritetne naloge postavilo tudi nujna sanacijska dela na vseh vaških domovih v občini, ter tudi prenos iz lastništva cerkve na Občino tistih, ki to niso. Zgolj tako bodo objekti lahko sanirani, eni sicer prej, drugi pozneje.

In čeprav smo sprva mislili, da je Občina Lendava navedeno pričela uresničevati, ali bolje rečeno zadano nadaljevati, pa se to kot kaže (zaenkrat) ne bo zgodilo. Včeraj ob 10.00 uri je namreč na Občini Lendava preko elektronskega sistema EJN potekalo odpiranje prispelih ponudb. Takoj na začetku je komisija uvidela, da za odpreti ne bo praktično nič, saj na omenjeno javno naročilo prenove starega vrtca oz. podružnične šole v Dolini, vaškega doma v Genterovcih in mrliške vežice v Petišovcih, ni prispela niti ena ponudba. Javno naročilo je tako bilo zaključeno kot neuspešno.

V Dolini se bi izbrani izvajalec moral lotiti prenove strehe nekdanje podružnične osnovne šole, coklina na objektu, tlakov v prostorih, sanitarij ter parkirišča pred objektom. Sledila bi menjava stavbnega pohištva, izdelan bi bilo potrebno požarni red, nabaviti bi bilo potrebno gasilne aparate. Sledila bi tudi priključitev na kanalizacijo.

V Genterovcih bi poleg vaškega doma bila opravljena tudi sanacija pripadajoče garaže. Dela bi obsegala zamenjavo strešne konstrukcije in kritine, delno zamenjavo oken in vrat, sledila bi ureditev fasade objekta, izvedena bi bila horizontalna izolacija sten, ureditev dostopa za invalide, priklop na kanalizacijo, ureditev sanitarij ter oplesk sten in stropov.

V Petišovcih bi nujne sanacije morala čim prej biti deležna tamkajšnja mrliška vežica. Zamenjati želijo strešno kritino z žlebovi in strelovodom, sledila bi zamenjava oken in vrat, ureditev tlakovanja pod nadstreškom objekta, sanacija razpok na fasadi in oplesk fasade. Predviden pričetek izvedbe del bi bil takoj po sklenitvi izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem del za posamezen sklop in zaključek izvedbe del: skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 15. 10. 2020.