Na izrednem občnem zboru Judo kluba Lendava, Robert Gabor postal novi predsednik

V kolesarskem centru Murania v Čentibi je Judo klub Lendava minulo soboto opravil izredni občni zbor, ki je bil volilne narave. Tega so namreč bili primorani sklicati, saj je bivši predsednik, Franc Mlinarič, 11. januarja odstopil kot predsednik in hkrati odstopil iz članstva Judo kluba.
Minulo soboto se je v prostorih kolesarskega centra Murania v Čentibi odvil izredni občni zbor. Sklic slednjega je bil nujno potreben, saj je predsednik kluba Franc Mlinarič kot predsednik odstopil 11. januarja iz osebnih razlogov, od tistega trenutka naprej pa je, skladno s statutom, klub vodil tajnik, Gorazd Recek. Na podlagi popisa udeleženih članov, teh je bilo okrog 25, se je izredni občni zbor nadaljeval z izvolitvijo delovnega predsedstva. Predsednik Robert Gabor, zapisnikar Dean Kulčar, ter overovatelja zapisnika Alen Dominić in Tristan Pavšer.

Udeleženi člani Judo kluba Lendava so za tem soglasno razrešili organe društva ter ponovno izvedli volitve v upravni odbor (5 članov), nadzorni odbor (3 člani), in disciplinsko komisijo (3 člane). Strokovni odbor društva se ne voli in je sestavljen iz trenerjev, inštruktorjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev. Upravni odbor sestavljajo Aleš Nedelko (blagajnik), Robert Gabor (predsednik), Alen Dominič, Dean Kulčar (tajnik) in Katja Antolin (članica). Nadzorni odbor sestavljajo Gorazd Recek (predsednik), Jan Kočila (član) in Urška Nedelko (članica). V disciplinski komisiji so Tristan Pavšer (član), Timea Gönc (predsednica) in Kristijan Čeh (član). 

Prisotni člani društva so se ob koncu občnega zbora seznanili z nekaterimi novostmi in informacijami. Občni zbor društva se je zaključil po dobri uri in pol.