Na cesto le z očiščenimi kmetijskimi stroji!

Jesen je čas, ko kmetje po žetvi koruze na veliko orjejo svoje njive ter sejejo žito. Po končanem delu pa številni zapeljejo na cesto z blatnimi gumami na traktorjih in plugih. Gre za madeže, ki za preostale voznike lahko pomenijo nevarnost v prometu. Tovrstno ogrožanje lahko kmete stane tisoč evrov, kolikor znaša globa.
Kmetje v času poljedelskih opravil z delovnimi stroji onesnažijo javne površine, katere so dolžni očistiti. Preden se z delovnim strojem vključijo na javno pot, morajo odstraniti z vozila blato ali zemljo ter podobne snovi. Onesnaženje cestišč mnogokrat povzročajo tudi tovorna vozila, ki dovažajo in odvažajo potrebni material z gradbišč. Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del, kljub zagroženim globam, ne poskrbijo za redno čiščenje pnevmatik ob izvozu z gradbišča na cesto. Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno prometnih predpisov, saj 1. alineja 5. točke 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za omenjen prekršek je predpisana globa, za fizično osebo, v višini 1.000 EUR, za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost 4.000 EUR in za odgovorno osebo 1.000 EUR.

Prav tako je potrebno poljedelce opozoriti na posledice nedovoljenega oranja njiv v bližini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah, namreč, prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto (primera pravilnega vzporednega in pravokotnega oranja in odmika od roba asfalta sta na spodnjih slikah). Pri tem je potrebno posebej poudariti, da cestni svet ni rob asfalta. Orač in tudi drugi morajo upoštevati, da je potrebno poleg roba asfalta za odmik upoštevati najmanj še bankino, bermo, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno telo in vpliva na cesto in so del cestnega sveta. Kazni so enake kot v prvem primeru.