Murskosoboška tržnica z novo streho

Zaključena je sanacija strehe murskosoboške tržnice, ki se je začela v začetku januarja. Vrednost investicije, ki bo prodajalcem zagotovila osnovne pogoje za nemoteno delovanje, znaša dobrih 110 tisoč evrov. Zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa ostaja začasna tržnica še vedno na Trgu kulture, kjer v tem času nudijo tudi brezplačen najem stojnic za prodajo domačih pridelkov in sadik.
V naslednjih letih nadaljevanje obnove

V okviru investicije so odstranili kritino (Lexan) in žlebove ter uporabili novo kritino s PVC-platnom in del jeklene konstrukcije za novo kritino, ob tem pa še pobarvali obstoječo konstrukcijo. Prvotno zasnovo so koristno spremenili. Na predlog izvajalca (EXPO Biro Hoče), ki je med deli ugotovil, da nad pritličnim delom tržnice ni bilo nobene kritine, kar je bilo vzrok za zamakanje ob večjih nalivih z vetrom, so zaprli ravne strehe. Prav tako so prilagodili tehnologijo položitve nove kritine. Ob demontaži obstoječe kritine je izvajalec predlagal, da je zaradi dodatne teže, ki bi nastala zaradi nove jeklene konstrukcije, ter zaradi tehnologije montaže nove kritine učinkoviteje in statično ustrezneje odstraniti sekundarno podkonstrukcijo iz jeklenih cevi in profilov ter dodati jekleno podkonstrukcijo le na robovih strehe. V naslednjih dveh letih, leta 2021 in 2022, je načrtovana nadaljnja obnova mestne tržnice s sanacijo tlakov in podov, ureditvijo stojnic, obdelavo sten in obnovo fasade. Glavni cilj investicije je še izboljšati pogoje za prodajalce na mestni tržnici in s tem povečati število ponudnikov lokalno pridelane hrane.

Ksenija Glažar, Soboške novine april 2020