Murskosoboška Občina: Sodišče je odločilo, da je Sabina Gutalj bila nezakonito odpuščena

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je pravnomočno odločilo v zadevi kjer je Sabina Gutalj iz Murske Sobote tožila Mestno občino (MO) Murska Sobota, ki jo je aprila 2015 odpustila kot takratno vodjo oddelka za splošne zadeve in občinsko pravnico. In po več letih pravdanja je sodišče potrdilo, da je lepotica, ki je bila nekoč uspešna na izborih za miss, sicer pa je univerzitetna diplomirana pravnica, neupravičeno odpuščena iz službe, kjer je bila zaposlena okoli deset let.




Žena nekdanjega znanega nogometaša Gorana Gutalja je službo na murskosoboški občini dobila v času županovanja Antona Štihca, sprva kot svetovalka in tiskovna predstavnica, nazadnje pa vodja oddelka za splošne zadeve in občinska pravnica. In kot se običajno zgodi po zamenjavi župana in vodstva občinske uprave, se je tudi Gutaljeva po tem znašla v nemilosti. Že konec leta 2014 je dobila prvi opomin zaradi domnevno neprimernega verbalnega obnašanja do sodelavke. Očitali so ji tudi mobing oziroma neprimerno obnašanje do sodelavcev, pri čemer naj opomin ne bi prav nič pomagal, ampak se je njeno neprimerno obnašanje le še stopnjevalo. Na koncu so ji aprila 2015 izrekli prenehanje delovnega razmerja. To je Gutaljevo, vajeno dela in tako ali drugače zelo znano ne le na območju Murske Sobote, temveč tudi po vsej Sloveniji, šokiralo. Zato je vložila tožbo zoper nekdanjega delodajalca, saj je vseskozi bila prepričana, da je šlo za konstrukt, njen edini cilj pa je bil, da bi s spravljivim tonom, brez kakršnih koli žalitev, prišla nazaj v službo. In sedaj ji je uspelo.

Vmes so na prvostopenjskem sodišču v Mariboru, padale različne sodbe, najprej v njeno korist, nato v korist Občine, sedaj pa dokončno, da je bila neupravičeno odpuščena. Na MO Murska Sobota to težko sprejmejo in so že napovedali vložitev izrednega pravnega sredstva. Kakorkoli že, po pritožbi Gutaljeve na prejšnjo odločbo Delovnega in socialnega sodišča v Mariboru, je sedaj Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani z dnem 15.1.2019 sodno razvezalo pogodbo o zaposlitvi med MO Murska Sobota in Sabino Gutalj ter dokončno razsodilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz aprila 2015 nezakonita. MO Murska Sobota je dolžna Gutaljevi izplačati vse plače in prispevke, od odpovedi do sodne razveze ter denarno povračilo zaradi sodne razveze v višini sedmih plač. Zdaj že bivši direktor občinske uprave, ki je mimogrede pred nedavnim postal načelnik Upravne enote Maribor, Srečko Đurov in drugi predstavniki občine so sicer Gutaljevi očitali, da je do izredne odpovedi prišlo zaradi njenega šikaniranja in žaljivega odnosa do sodelavke ter neopravljanja nalog. To bi naj vodilo v izgubo zaupanja ter posledično uvedbo disciplinskega postopka in na koncu v izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gutaljeva je seveda zadovoljna (kljub cmoku v grlu), da je sedaj senat treh sodnikov zaključil, da ni dokazan odpovedni razlog, ker ni dokazana niti ena od kršitev, ki jih je delodajalec navedel v sklepu o izredni odpovedi.

Poleg tega, pa naj bi višje sodišče izrecno zapisalo, da šikaniranja in žaljivega odnosa do nekdanje sodelavke ni bilo, kar je na sodišču potrdila celo nekdanja sodelavka sama. Prav tako pa je senat odločil, da ni izpolnjen pogoj, da z Gutaljevo ne morejo nadaljevati delovnega razmerja in se je za sodno razvezo pogodbe odločil, ker naj bi bilo navedeno delovno mesto ukinjeno. Gutaljeva sicer trdi, da se je spremenilo zgolj ime oddelka in se bo glede te odločitve posvetovala z odvetnikom o nadaljnjih korakih. Najverjetneje naj bi s posebno tožbo le zahtevala tudi vrnitev na svoje nekdanje delovno mesto. Sicer pa bo občina v vsakem primeru morala globoko seči v žep, kajti sodišče je odločilo, da mora Gutaljevi od prenehanja delovnega razmerja, torej od aprila 2015 do 15.1.2019 obračunati nadomestilo bruto plače, ki bi jo prejemala, če bi delala, plačati vse davke in socialne prispevke ter izplačati neto plačo z obrestmi. Občini je še naložilo plačilo denarnega povračila, dodatnih sedem plač, Gutaljevi v znesku 18.271,33 evrov.

MO Murska Sobota, v posebni izjavi za javnost trdi, da bi lahko ta znesek namenili za investicije, ampak da do zaključka sodnega postopka niso dodatno zaposlovali, zato naj bi dosojeni znesek v resnici prihranili. Občina sicer v svoji izjavi za javnost še trdi, da bodo sodbo spoštovali, ampak se z njo ne strinjajo, saj se jim zdi nesprejemljivo, da je sodišče naprej razsodilo v prid zakonitosti izredne odpovedi na prvi stopnji in nato tudi Višje delovno in socialno sodišče ugotovilo, da so bile očitane kršitve občine zoper Gutaljevo dokazane, ampak to ni bilo dovolj za izredno odpoved. To dodatno utemeljujejo z odločitvijo sodišča, da je sodna razveza pogodbe o zaposlitvi upravičena.

Občina Murska Sobota

“Zdi se nam nesprejemljivo, da sodišče na prvi stopnji ugotovi, da je izredna odpoved bila zakonita, da tudi Višje delovno in socialno sodišče ugotovi, da so kršitve, ki jih je mestna občina očitala ge. Gutalj dokazane, da pa niso tako hude, da bi opravičevale odpoved zaposlitve, a očitno spet dovolj močne, da je sodna razveza pogodbe o zaposlitvi upravičena. Zato bo mestna občina zoper sodbo, ki je dokončna in jo je potrebno izvršiti, v predpisanem roku vložila izredno pravno sredstvo. MO Murska Sobota bo morala plačati visok znesek. Res je, da bi ga lahko namenili za različne potrebne investicije. Res je tudi, da namesto ge. Gutalj do zaključka sodnega postopka nismo dodatno zaposlovali, tako, da smo dosojeni znesek dejansko prihranili. Ne moremo pa mimo vsega, kaj so morale podrejene sodelavke in sodelavci ge. Gutalj v kritičnem času v sodelovanju z njo prestati. Zato ne glede na ceno, ki jo bomo plačali, lahko ugotovimo, da smo delno izgubili pravdo, a ohranili smo čast in dostojanstvo zaposlenih na mestni občini,” poudarjajo na MO Murska Sobota.

Krivde “oprana” Sabina Gutalj pa pravi: “Vesela sem, da me je višje sodišče po skoraj petih letih opralo vsake krivde in odločilo, da je izredna odpoved nezakonita! Najbolj me veseli, da je višje sodišče izrecno zapisalo, da se je očitek o šikaniranju sodelavke izkazal za neresničen! Senat je izpostavil, da je šikaniranje zanikala celo sodelavka sama ter izpovedala, da sva imeli v redu in korektne odnose! Kdo je v tej zadevi na koncu ohranil čast in dostojanstvo je jasno, zato so izjave občine, ki se sedaj želi v očeh javnosti oprati krivde sama, povsem deplasirane in smešne. Senat je presodil, da me je MO Murska Sobota dolžna prijaviti v vsa socialna zavarovanja in mi za čas od prenehanja delovnega razmerja do 15.1.2019 obračunati nadomestilo bruto plače, ki bi jo prejemala, če bi delala, odvesti zakonito določene davke in prispevke ter izplačati neto plača z zakonitimi zamudnimi obrestmi za vsak mesec od 11. dne v mesecu za pretekli mesec, v 15 dneh, pod izvršbo Tožena stranka mi je dolžna plačati tudi denarno povračilo v znesku 18.271,33 EUR v 15 dneh, pod izvršbo ter povrniti stroške postopka.”

Zatrdila je tudi, kako je senat odločil, da ni izpolnjen pogoj, da z njo ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja. “Senat ni verjel trditvam delodajalca, da z mano ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja. Za sodno razvezo pogodbe se je senat odločil izključno iz objektivnih razlogov ker naj bi bilo delovno mesto, ki sem ga zasedala, zaradi reorganizacije ukinjeno. Ker je senat zaključil, da sem nič kriva stranka in da mi iz teh razlogov delovno razmerje ne more prenehati, preneha pa mi zgolj zato, ker naj bi bilo moje delovno mesto ukinjeno, se bom v zvezi s to odločitvijo v prihodnjih dneh posvetovala z odvetnikom o nadaljnjih korakih glede revizije, saj smo sodišču predložili vse dokaze iz katerih je razvidno, da se je spremenilo zgolj ime oddelka in sicer iz oddelka za splošne zadeve, v sekretariat za splošne zadeve, medtem ko je opis del in nalog vodje obeh oddelkov ostal enak,” je še dodala Sabina Gutalj.