Murskosoboška občina načrtuje, da bo prejela milijon evrov nepovratnih sredstev

Skupščina Združenja Mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne infrastrukture. Mestna občina Murska Sobota načrtuje da bo iz tega naslova za urejanje kolesarskih povezav v skupni vrednosti 1.407.213 EUR prejela skoraj milijon evrov nepovratnih sredstev.
Podlaga za prijavo projekta je bila v letu 2017 sprejeta Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota, s katero so bile ugotovljene šibke točke v urbanem območju občine. Mestna občina Murska Sobota si prizadeva za trajnostno mobilnost, ter spodbuja dnevno mobilnost s kolesom, zato postopoma ureja in gradi kolesarsko mrežo v mestu in primestnih naseljih.

Za uresničevanje ciljev projekta trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN bodo v letih 2018 in 2019 Murski Soboti izvedene naslednje aktivnosti:

– ureditev manjkajočih hodnikov za kolesarje ob Slomškovi, Lendavski, Gregorčičevi ulici v Murski Soboti in kolesarske povezave med Mursko Soboto in Rakičanom,

– rekonstrukcija obstoječih križišč v krožišče na dvignjenem platoju na Gregorčičevi ulici (križišče z Ulico Staneta Rozmana, z Ulico Arhitekta Novaka in s Slomškovo ulico),

– zasaditev zelenih pasov ob omenjenih kolesarskih povezavah,

– rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in obstranskih parkirišč ob omenjenih kolesarskih povezavah,

– umestitev urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti ob omenjenih kolesarskih povezavah,

– ureditev pokritih parkirišč za kolesa (ob Lendavski ulici v Murski Soboti in na Gregorčičevi ulici pred križiščem s Slomškovo ulico na pločniku).

V sklopu urejanja kolesarskih povezav z mehanizmom CTN je tako v letu 2018 načrtovana rekonstrukcija obstoječe kolesarske steze ob Lendavski ulici v Murski Soboti (pred bloki in trgovino Mercator), ki bo dopolnjena s hodnikom v skupni dolžini 120 m.

Prav tako se v letu 2018 načrtuje izvedba kolesarskega pasu z vzhodne in zahodne strani Gregorčičeve ulice, od križišča s Slomškovo ulico do križišča z Ulico Staneta Rozmana, v skupni dolžini 400 m. Z izvedbo kolesarskega pasu bo zagotovljeno prijaznejše odvijanje prometa za vse uporabnike, s poudarkom zagotavljanja varnosti in udobnosti za kolesarje in pešce.

V letu 2019 se načrtuje tudi izvedba kolesarske povezave na južni strani Slomškove ulice med križiščem s Cankarjevo ulico na zahodu in križiščem na Gregorčičevo ulico na vzhodu. V letu 2019 je predvidena tudi rekonstrukcija dvosmerne kolesarske steze Murska Sobota – Rakičan od križišča pri bencinskem servisu MOL (Mala Nova ulica) do krožnega križišča pri uvozu k Splošni bolnišnici Murska Sobota v celotni dolžini 1.126 m.

S potrditvijo izbrane operacije za sofinanciranje z mehanizmom CTN so uspešno zaključili prvo fazo prijave za pridobitev evropskih sredstev. Na MOMS pričakujejo, da bo predvidoma do konca pomladi 2018 uspešno zaključena tudi druga faza prijave, ki bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo. Po pridobitvi odločitve o podpori bomo na Mestni občini Murska Sobota začeli s samo izvedbo projekta.

 • mirkec

  Leon Novak!!! In kaj ima to zdaj veze z Lendavo, če se stran imenuje lendavainfo in se gre za lokalne zdeve?

  prosim za za korekten odgovor.

  prosim te lepo leon nova!. in tak butasto pišeš glede policije. npr. sinoči smo morali 4x posredovati pri hišem redu ali danes smo ustavii 50 voznikov za preizkus alkoholiziranosti ipd.

  pišeš v že v množini, vendar ne moreš tako, kot da si tudi ti to delal, kot da si v njegovih službah,medtem ko si kao novirar, zatorej bi moral pisati: sinoči so morali…., danes so ustavili…

  če bi zares študiral jezike ali novinatstvo, takih osvnovnh napak ne bi bilo, kar bi še ugotovil imbecil. kako šolo imaš sploh, neko računalniško, informatiko?in kako si potem prišel do te službe in ali te to občina financira ali kdo, morda sam…?

  sicer je dobra stvar. je marsikaj relativno hitro, sveže zanimivega za brati in videti slike.

  pa brez zamere, gre se za tvoje dobro, da se zaveš svojih napak, na katerih lahko potem popravljaš in se obnem učiš.

  vnaprej hvala za vse odgovore in srečno v 2018!

  • SG

   Kot prvo, če si že ti tako inteligenten, imaš celo besedilo slovničnih in pravopisnih napak.
   Pusti ti Leona pri miru. Svoje delo opravlja profesionalno in korektno, pa čeprav nima šole iz te stroke. Vso delo in uspeh si je priboril sam z vztrajnostjo. Ko so ga drugi tiskali na dno, se ni dal in dokazal da zmore. Mene ne moti če bo tu pisal o bangladežu. Če pa tebe to tako gane, ne odpiraj članka, ne obiskuj strani. Ustvari svojo stran, ki bo pol #kvaziprimerna! Tudi sobotainfo ima članke o Lendavi. Pa ne se šalit da ga financira #kvaziobčina #kvazižupan, ker mi bo slabo od tvojih idej. Mogoče si pa ti tudi #kvazinevoščljiviidealist, katerega #kvazižupan financira da opravljaš ljudi, kateri ne poslušajo in sledijo njegovemu diktatu, kateri nam pokažejo realno sliko ( so na strani nas občanov ).?

   P.S. : Pa brez zamere, meni se tvoj komentar zdi ne vmesen. Srečno 2018 tudi tebi.