Murskosoboška bolnišnica prejela polni certifikat družini prijazno podjetje

Pod okriljem inštituta Ekvilib so med 28. in 30. novembrom, v Ljubljani, potekali Dnevi družbene odgovornosti, ki so se v petek, 30. 11. zaključili s podelitvijo certifikatov Družini prijazno podjetje. Med prejemniki certifikata je bila tudi Splošna bolnišnica Murska Sobota. V treh letih od podelitve osnovnega certifikata je bolnišnica uspešno implementirala 13 ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in tako letos prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Podelitev je potekala v Ljubljani, v prostorih Pošte Slovenije, certifikate pa je podelila državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Breda Božnik. Poleg polnih certifikatov sta bila podeljena dva osnovna certifikata, posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja, priznanja ob uspešno zaključeni tretji končni reviziji ter dve priznanji mikropodjetjem.

Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke. Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.

Bolnišnica je s pridobljenim polnim certifikatom Družini prijazno podjetje stopila v družbo podjetij oz. organizacij kot so BKS Bank AG, Konica Minolta Slovenija, Triglav Svetovanje, d.o.o., Elektro Celje d.d., Generali zavarovalnica d.d., Sberbank d.d., Splošna bolnišnica Jesenica, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republika Slovenija – Soča in drugi.

Prejeti certifikat pomeni potrditev, da je bolnišnica na dobri poti pri zagotavljanju ustreznih možnosti za usklajevanje dela in zasebnega življenja zaposlenih, gre pa za proces, ki ga je potrebno vedno znova nadgrajevati in se truditi ohranjati že implementirane ukrepe. Bolnišnica se bo tako še naprej trudila prisluhniti potrebam zaposlenih pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti, kar bo zagotovo pripomoglo k uspešnemu delovanju bolnišnice tudi v prihodnje.