Murska Sobota: Začetek urejanja Tomšičeve ulice

Predvčerajšnjim so bila posekana drevesa na Tomšičevi ulici, ki so pričela povzročati škodo na pločniku, hkrati pa so bila v napoto komunalnim vodom. S tem se je začelo urejanje Tomšičeve ulice.
To bo zajemalo:

– rekonstrukcijo pločnikov ob Tomšičevi ulici
– rekonstrukcijo obstoječega križišča v krožišče,
– novo prometno ureditev,
– odstranitev in zasaditev novega drevoreda z zelenim pasom na Tomšičevi ulici,
– rekonstrukcijo obstoječe javne razsvetljave (višji kandelabri, boljša in varčnejša osvetlitev),
– rekonstrukcijo vodovodnega sistema s hišnimi priključki,
– rekonstrukcijo meteorne kanalizacije,
– umestitev razne urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti,
– označevalne table z namenom promoviranja hoje.
– Upravljavec kabelskega sistema pa bo sočasno polagal kanalizacijo s katero bo širil svoje kapacitete v bližnji okolici.

Od začetka projektiranja je potekal dialog z mestnima četrtma Turopolje in Partizan, saj so odločali med dvema različnima rešitvama prometne ureditve v Tomšičevi ulici. Poleg izbrane je bila na izbiro še rešitev brez drevoreda s širšo kolesarsko potjo, člani obeh mestnih četrti pa so se soglasno izrekli za rešitev, ki je vključevala tudi zamenjavo drevoreda.

Odstranjena drevesa bodo v sklopu rekonstrukcije zamenjana z novimi mlajšimi vrstami. Pločnik bo po novem izveden v neposredni bližini ograj objektov. Tako želimo novo zasajenim drevesom omogočiti več zelene površine.

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo hodnikov ob Tomšičevi ulici. S tem mestna občina želi zagotavljati osnovne infrastrukturne pogoje za boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora ter posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.

Cilji investicije:

– zagotoviti varne pločnike (hodnike) na Tomšičevi ulici;
– ureditev krožišča in prehodov;
– izvedba ukrepov za umirjanje prometa
– izvedba ukrepov za udobje pešcev
– osveščanje pešcev o trajnostni mobilnosti in o promociji hoje.
– Projekt na Tomšičevi ulici, ki je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, sofinancer pa je Ministrstvo za infrastrukturo, bodo potekala v dveh sklopih.

Za leto 2018 je predvidena rekonstrukcija daljšega dela pločnika ter izvedba krožišča. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra. V letu 2019 bomo rekonstruirali še krajši odsek Tomšičeve ulice iz smeri ulice Juša Kramarja proti Trstenjakovi ulici.