Murska Sobota: Subvencija za ceno omrežnine za “davek na dež”

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na včerajšnji izredni seji razpravljal o stroških za odvajanje in čiščenje padavinske vode. Na podlagi državne uredbe, ki od občin zahteva ureditev tega področja, je Mestna občina Murska Sobota (MOMS) že v letu 2016 pripravila elaborat, ki ga je mestni svet septembra lani sprejel in potrdil.

Po mnenju svetnika Štihca, bivšega župana MO Murska Sobota so cene nesorazmerno visoke v nasprotju z drugimi občinami po Sloveniji, kar je predstavil na primeru tabele, ki jo je pripravil eden od občanov. Po besedah svetnika Štihca je dejstvo, da je odlok o stroških predlagal župan Aleksander Jevšek.

Na podlagi državne uredbe, ki od občin zahteva ureditev tega področja, je Mestna občina Murska Sobota (MOMS) že v letu 2016 pripravila elaborat, ki ga je mestni svet septembra lani sprejel in potrdil. Tako je MOMS prešla v sistem ločenega obračunavanja odvajanja in čiščenja padavinskih voda. To je pri občanih, ki odvajajo padavinske vode v mešan kanalizacijski sistem, povzročilo višje stroške, medtem ko so drugi plačevali manj. Na MOMS so poudarili da so sledili navodilom države, da so cene izračunane po predpisani metodologiji in da so v skladu z zakonom in državno uredbo. Kljub temu je župan MOMS, dr. Aleksander Jevšek, predlagal, da MOMS do oblikovanja nove cene subvencionira omrežnino za odvajanje in čiščenje padavinskih voda in s tem zmanjša pritisk na ceno celotne komunalne storitve.

Cene komunalnih storitev v Murski Soboti med višjimi

Strokovne službe MOMS so pojasnile, da so bile cene komunalnih storitev v Murski Soboti med višjimi že pred potrditvijo lanskega elaborata, kar gre pripisati predvsem preteklim odločitvam. Na eni strani, da je MOMS za izvajanje JGS podelila koncesijo, po drugi pa, da je čistilna naprava nadstandardna in predimenzionirana.

Da bi občanom zmanjšali račune, ki jih plačujejo za tako imenovan davek na dež, so svetnikom predlagali dva sklepa, in sicer, da se trenutno veljavna cena za odvajanje in čiščenje padavinske vode zniža za 80 odstotkov. Tega sklepa svetniki niso sprejeli. Drug sklep pa je bil, da se na naslednjo redno sejo uvrsti točka dnevnega reda: Obravnava in sprejem nove cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Svetniki so soglasno podprli predlog občinske uprave, ki je predlagala, da od 1.6.2017 100 odstotno subvencionira ceno omrežnine za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda. Kar pomeni, da se bodo občanom, ki imajo mešan sistem položnice znižale za štiri evre.