Murska Sobota: Romski svetniki spregovorili s Policijo

Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Uradom RS za narodnosti, Policijo ter Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod pripravil 2. koordinacijski sestanek v letu 2019 na temo Varnostne razmere v romskih naseljih, ki je potekal minuli torek v Murski Soboti. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Romov v občinskem svetu Občine Lendava, Nataša Horvat in predstavnik policijske postaje Lendava, Jože Časar.
Na dogodku so skupaj z romskim svetniki, ki delujejo v Pomurju, predstavniki romskih zvez ter predstavniki Policije izmenjali mnenja o trenutnih varnostnih razmerah, aktualnih problemih ter o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih na področju zagotavljanja varnosti. Spregovorili so tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje.

Na posvetu so se romskim svetnikom pridružili tudi predstavniki Policije ter drugih javnih institucij, ki so spregovorili o vzrokih za naselje ter o možnih ukrepih za preprečevanje incidentov. Smatrajo namreč, da so nemalokrat vzroki za nasilje bistveno kompleksnejši, kot pa si jih predstavljamo. Omenjeno aktivnost sofinancira Svet romske skupnosti Republike Slovenije iz razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti.

Potreba po ustanovitvi romskega sosveta. Osnutek policija že pripravila

“Pohvalno je, da so se tega sestanka udeležili vsi deležniki, tako romski svetniki kakor tudi policija, prisoten pa je bil tudi direktor Urada za narodnosti. Gre za običajno koordinacijo, ki jo izvajamo sistemsko. V letošnjem mandatu gre za drugi takšni sestanek, prvi se je odvil marca v Novem mestu in je bil uspešen. Ugotavljamo, da obstaja potreba, po vzpostavitvi romsko večinskega regijskega sosveta. To je en izmed sprejetih sklepov, osnutek katerega je policija že pripravila. V ta sosvet bi bile vključene tudi institucije, kot so recimo Center za socialno delo, šole, vrtci, romski svetniki in ne zgolj policija.

Med drugim smo se pogovarjali tudi, da se v romskih naseljih opaža veliko medsosedskih sporov. V tej smeri smo pripravili sklep, da bi romski svetniki znotraj teh romskih naselij sklicali nekakšne vaške zbore, kjer bi na nek način na takšne spore prisotne opozorili in če je potrebno, pokazali na posamezne primere, saj ti negativno vplivajo na podobo romske skupnosti. Romski svetniki imajo sedaj nalogo, da v roku enega meseca takšne vaške zbore tudi skličejo. To je bil drugi sklep.

Tretji sprejeti sklep je v bistvu nekakšna naloga policije, kjer bo ta pripravila nekakšne letake, da bi se romska skupnost spoznala z delom policije, saj policija ugotavlja, da Romi še vedno ne poznajo dela in postopkov policije. Ugotovljeno je bilo, da je policija naredila kakovosten premik iz represije v preventivo, kar se na terenu izkazuje kot dobro. K omenjenemu sklepu še velja, da romski svetniki na prvi naslednji seji občinskih svetov pod točko pobude seznanijo občinske svete s pobudo o ustanovitvi regijskega sosveta in jih morebiti zaprosili za soglasje,” je za naš spletni portal včeraj po telefonu dejal Darko Rudaš, predsednik foruma romskih svetnikov.

Že sicer pa je na obeh minulih koordinacijskih sestankov bilo dogovorjeno, da se v drugi polovici meseca maja organizira skupni posvet na temo varnostnih razmer, kjer bi se o tej problematiki pogovarjali še širše in zraven povabili še več institucij. Ker pa je na omenjenem sestanku bil prisoten direktor Urada za narodnosti, so prisotni izkoristili priložnost in postavili vprašanje, ali bo letos Vlada RS namenila oz. razpisala sredstva za izgradnjo osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Odgovor je bil negativen, o čemer bodo seznanili tudi predsednika vlade. “Svetniki ugotavljamo, da so Občine tudi s svojim 25-odstotnim vložkom pripravljene sodelovati pri takšnem projektu,” je zaključil Rudaš.

FOTO: Zveza Preporod