Murska Sobota: Razširjena mreža sistema Soboški biciklin

V sklopu aktivnosti nadgradnje sistema za avtomatizirano izposojo koles Soboški biciklin, ki ga je Mestna občina Murska Sobota sicer vzpostavila jeseni leta 2015, so bile v okviru projekta IronCurtainCycling postavljene tri nove postaje za izposojo koles. Poleg na obstoječih postajah na Trgu zmage in ob trgovskem centru BTC, si bo odslej kolo možno izposoditi tudi ob Expanu, pri dvorcu v Rakičanu in ob športno-rekreacijskem centru v Krogu.
Vsaka od postaj je opremljena s kioskom s komunikacijsko krmilno enoto in uporabniškim vmesnikom ter ogrodjem z desetimi zaklepnimi mesti (ključavnicami), ki so obenem polnilnice za električna kolesa. Nove postaje so zasnovane na način, ki omogoča morebitno nadgradnjo oziroma prestavitev celotne postaje na drugo lokacijo. V sklopu nadgradnje sistema je bilo nabavljenih 15 novih koles (5 na postajo), od tega je 6 električnih koles. V prihodnje bo tako v sistemu na voljo skupaj 25 koles.

Znesek investicije v nadgradnjo, postavitev treh novih postaj, nabavo koles in storitev vzdrževanja in nadgradnje programskega dela sistema znaša 63.524,79 EUR (z vključenim DDV).

V sklopu nadgradnje sistema v nove postaje in kolesa smo se odločili tudi za nadgradnjo sistema izposoje oziroma registracije v sistem, ki bo po novem bistveno prijaznejši za uporabnike. S tem povezana je tudi nadgradnja spletne strani Soboškega biciklina www.soboskibiciklin.si/.

Prijava v sistem je možna le preko spletne strani www.soboskibiciklin.si. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem “Soboški biciklin“ vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 840 minut oz. 14 ur. Obstaja možnost najema dveh paketov, in sicer letni najem za 15,00 EUR, ki velja za obdobje enega leta in dnevni najem za 5,00 EUR.

Projekt IronCurtainCycling (Kolesarjenje ob Železni zavesi), ki ga Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014-2020, je delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je razviti kolesarski turizem v slovensko-madžarskem obmejnem območju in izoblikovati čezmejno kolesarsko turistično destinacijo ob izjemno pomembni mednarodni kolesarski poti železne zavese EuroVelo 13. V okviru projekta bo vzpostavljena medsebojno povezana in označena mreža kolesarskih poti ter nova kolesarska ponudba in storitve, saj bodo izgrajene nove kolesarske povezave, označene kolesarske poti, vzpostavljeni kolesarski centri, e-polnilne postaje, kolesarjem prijazne nastanitve, počivališča, muzej železne zavese, pripravljena bo skupna kolesarska karta in mobilna aplikacija, tematske poti in oblikovani turistični paketi. V sklopu projekta pa so predvidena še številna izobraževanja, dogodki in promocijske aktivnosti. Velikega pomena bo umestitev v transnacionalni sistem EuroVelo in izoblikovanje močne znamke „Železna zavesa”.

Na območju Mestne občine Murska Sobota sta bili v sklopu projekta postavljeni dve novi kolesarski počivališči (v Krogu pri brodu in Bakovcih pri športno-rekreacijskem centru), tri nove postaje za izposojo koles, nabavljeno je bilo 40 koles za izposojo ter oprema za kolesarski center, območna kolesarska mreža pa je bila opremljena z novimi smernimi oznakami, s katero se je izvedla navezava na evropsko kolesarsko pot EuroVelo 13 in na drugi strani na ptujsko-ormoško območno kolesarsko omrežje ter Dravsko kolesarsko pot.

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je zadolžen še za izvedbo aktivnosti povezovanja ponudnikov turističnih storitev, izdelavo paketov produktov, izvedbo lokalnih in čezmejnih delavnic, organizacijo študijskih poti, izvedbo spletne kampanje, pripravo publikacije s predstavitvijo kolesarjem prijazne ponudbe in pripravo kolesarsko-turističnega zemljevida.