Murska Sobota: Podpisana konzorcijska pogodba za projekte trajnostne mobilnosti

Mestna občina Murska Sobota je podpisala konzorcijsko pogodbo za projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska invesicijska banka.
Mestna občina Murska Sobota je podpisala konzorcijsko pogodbo za projekt razvojnih storitev, ki ga bo sofinancirala Evropska invesicijska banka iz finančnih sredstev za svetovalne storitve in tehnično pomoč v okviru programa ELENA za projekt z imenom “ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia.”

Vodilni partner projekta je Mestna občina Novo mesto, poleg Murske Sobote pa bodo kot partnerice v projektu sodelovale še mestne občine Kranj, Celje in Maribor ter občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Poleg tega sodelujeta v projektu tudi podjetji ELES in Pošta Slovenije.

Cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. “V Murski Soboti si bomo v sklopu tega projekta prizadevali za zaokroženo celoto kolesarskih povezav v občini ter spodbujanje električne mobilnosti. Vrednost sofinanciranja celotnega konzorcija je nekaj več kot 2,6 milijona evrov,” so sporočili iz tamkajšnje Občine.

“Ponosni smo na tovrstno povezovanje občin in partnerjev, predvsem zato, ker takšno sodelovanje v slovenskem prostoru še ni redna praksa. Zavedamo se pomena trajnostne mobilnosti za prihodnost in naše okolje, zato spodbujajmo električno mobilnost, »carsharing« in projekte, ki zadevajo zmanjšanje izpustov CO2. Gre za pomemben korak naprej v prizadevanju za celovito trajnostno mobilnost, ki je ena izmed prioritet tudi v naši celostni prometni strategiji,” je bilo moč slišati ob podpisu pogodbe.