Murska Sobota: Občinske štipendije 62 nadarjenim študentom

Mestna Občina Murska Sobota bo tudi letos podelila štipendije 62 nadarjenim študentom. Gre za eno izmed spodbud, ki jih podeljuje MO Murska Sobota, za kar bodo namenili 145 tisočakov.
Mestna občina Murska Sobota že več let s številnimi spodbudami pomaga mladim na študijski poti. Tudi v tem študijskem letu je podelila občinske štipendije nadarjenim študentom. V letošnjem proračunu je za ta namen zagotovljeno 145.000 evrov, ki jih bo prejelo 62 študentov in študentk različnih smeri. Najvišja štipendija znaša 241 evrov, najnižja pa 145 evrov.

Nadarjeni študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini, so kandidirali na objavljenem razpisu, ki je med drugim zahteval povprečno oceno več kot 8,5 ter za dijake zadnjega letnika srednje šole povprečno oceno več kot 4,5. Le najboljšim se torej uspe uvrstiti na ta seznam zlatih štipendistov.

Zaradi epidemije pa je žal odpadel letošnji posebni dogodek, na katerem bi župan štipendistom osebno čestital in jim zaželel uspešen študij. Študentom bodo pogodbe o štipendiranju zato vročene po pošti v prihodnjih dneh z županovim dopisom.