Murska Sobota: Nov merilnik škodljivih prašnih delcev PM10 in PM2,5

Predvsem v zimskem času so v zraku v Murski Soboti in njeni okolici zelo povišane koncentracije zdravju škodljivih prašnih delcev PM10 in PM2,5. Izpostavljenost onesnaženemu zraku z delci PM10 in PM2,5 povzroča številne bolezni in škodljivo delujejo na vse ljudi, še zlasti pa so za njihove učinke ranljivi starejši, nosečnice, dojenčki in otroci ter ljudje s kroničnimi boleznimi dihal, srca in ožilja.
V Mestni občini Murska Sobota so se zato odločili, da bomo poleg dveh že vzpostavljenih merilnih naprav, vrednosti spremljali na več novih lokacijah in z implementacijo ter integracijo pametnih senzorjev, občane obveščali o povišanih vrednosti delcev. S tem želijo prebivalce opozoriti, da se naj v času povišanih vrednosti prašnih delcev ne zadržujejo na prostem, če to ni potrebno. Sistem omogoča samodejno obveščanje javnih inštitucij (vrtci, šole, domovi za starejše …) o povišanju koncentracije škodljivih prašnih delcev, kar se bo začelo izvajati že v prihodnjem mesecu.

“Na podlagi informacij, ki jih pridobimo s senzoriko, lahko občina predlaga oz. izvede nadaljnje ukrepe, da bi znižali vrednosti PM 10 delcev v okolju, kjer se dnevno gibljemo,” sporočajo iz murskosoboške Občine.

Sicer ima občina sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, ki zajema tudi Podrobnejši program ukrepov za preprečevanje onesnaževanja zraka. Sprejeta je tudi karta za določitev območij prednostnih načinov ogrevanja za namen, da občani lahko pridobijo višje subvencije EKO sklada. Prav tako je že izdelan Akcijski načrt za zagotovitev čistejšega zraka zaradi PM10 delcev na območju MOMS, ki tudi predvideva izvedbo številnih ukrepov.