Murska Sobota: Mestni svet sprejel rekordni proračun za leto 2021

Svetnice in svetniki so na minuli četrtkovi seji v drugi obravnavi sprejeli proračun Mestne občine Murska Sobota (MOMS) za leto 2021 v višini 30,1 milijonov evrov. Rekordni proračun zaznamuje kar 45% delež sredstev za naložbe, medtem, ko se ne zmanjšujejo sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe in znašajo 30% proračuna.
MOMS tudi v tem proračunskem letu nadaljuje s pospešenim črpanjem evropskih sredstev, ki dosegajo kar 28% vseh prihodkov (7,5 milijonov evrov) in so namenjena za nadaljevanje projektov Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in drugih sofinanciranih investicij. V letošnjem proračunu gre predvsem za projekte trajnostne mobilnosti, v sklopu katerih bo v tem letu dokončana Kroška ulica in urejene naslednje ulice v mestu: arhitekta Novaka, Staneta Rozmana s krožiščem z Gregorčičevo ter del Ciril Metodove in Grajske (s parkiriščem ob Zdravstvenem domu).

V proračun so prav tako vključene naložbe in vlaganja v vzdrževanje in gradnjo cest, tudi vzhodne obvoznice, nadgradnja Vodovoda sistema B, reševanje stanovanjske problematike mladih ter projekti celostne postopne obnove kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v murskosoboški občini. Letos se bo začela tudi energetska prenova javnih stavb. V proračun so zajete tudi naložbe v obnovo šol in vrtcev ter ureditev vaških, gasilskih in večnamenskih domov v krajevnih skupnostih.

“Ob številnih investicijah pa ostaja na prvem mestu skrb za sočloveka, zato ostajajo skoraj nespremenjena sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, štipendije, kulturo, šport, zaščito in reševanje ter druge programe, ki prispevajo k višji kakovosti življenja občank in občanov. Občinski proračun na prihodkovni strani obsega 27,2 milijonov evrov, na odhodkovni pa 29 milijonov evrov. Proračunski primanjkljaj bo občina pokrivala s presežkom iz minulih let in novim dolgoročnim komercialnim kreditom v višini 2 milijona evrov,” so zapisali.

Zadolževanje bo namenjeno predvsem naslednjim načrtovanim projektom:

  • nadaljevanje urejanja kanalizacijskega omrežja,
  • nadaljevanje obnove vodovodnega omrežja,
  • ureditev ceste Polana – Markišavci,
  • za reševanje stanovanjske problematike mladih,
  • pripravo načrtov za obnovo Hartnerjeve vile,
  • pripravo načrtov za obnovo Gasilskega doma v Murski Soboti,
  • zagotavljanje lastnega deleža pri komunalnem urejanju SOIC faza II in III.

“Stanje dolga na prebivalca MOMS 31. 12. 2020 znaša 357,56 EUR, kar nas še zmeraj uvršča med manj zadolžene mestne občine v Sloveniji (najvišje možno zadolževanje občine v letu 2021 bi sicer lahko bilo dobrih 5,3 milijona EUR). Župan dr. Aleksander Jevšek se je na seji po sprejemu proračuna za leto 2021 zahvalil vsem, ki so s predlogi in pripombami pripomogli, da so mestne svetnice in svetniki po konstruktivni in vsebinsko bogati razpravi v drugi obravnavi sprejeli razvojno, evropsko in trajnostno naravnan proračun, ki pa vseeno ostaja tudi socialno naravnan proračun in na prvem mestu ohranja skrb za sočloveka,” so zaključili v Murski Soboti.